ประกันคุณภาพ

หน่วยงานภายใน

สถิติการใช้งาน

557645
วันนี้วันนี้160
เมื่อวานเมื่อวาน521
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1073
เดือนนี้เดือนนี้10001
ทุกวันทุกวัน557645

ปรัชญา :: วินัยดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ร่วมพัฒนาสังคม                                                                                                   วิสัยทัศน์ :: จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ทันต่อเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน ...

  


ข่าวประชาสัมพันธ์   

ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวงานบุคลากร

 ประมวลภาพกิจกรรม

 

การแนะแนวการศึกษาต่อการแนะแนวการศึกษาต่อ (27)
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนขนายโอกาสในจังหวัดพัทลุงและโรงเรียนจังหวัดใกล้เคียง ตามนโยบายรัฐบาลให้เพิ่มปริมาณผู้เรียนปีการศึกษา 2559 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2558การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2558 (39)
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น.ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
โครงการสร้างทักษะชีวิต ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต้านภัยเอดส์โครงการสร้างทักษะชีวิต ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต้านภัยเอดส์ (39)
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุงและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงจัดโครงการสร้างทักษะชีวิต ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต้านภัยเอดส์ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มระดับวิทยาลัยการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มระดับวิทยาลัย (144)
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มระดับวิทยาลัย ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น.ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพช่างยนต์โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพช่างยนต์ (12)
โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพช่างยนต์ การอบรมเครื่องยนต์เล็กดีเซล ยันมาร์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 

 

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

prasong.gif

opdc

หลักสูตร56

grade
rms2012

ulibmpoll

 
egov

 

qrptl
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  (Phatthalung Technical College)
ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 3066   / โทรสาร   0 7461 3052
Website : http://www.ptl.ac.th      facebook
Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ผู้ดูแลเว็บ)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 
Powered by Joomla!®. Designed by: free joomla templates celebrity search Valid XHTML and CSS.