ประกันคุณภาพ

หน่วยงานภายใน

สถิติการใช้งาน

425529
วันนี้วันนี้200
เมื่อวานเมื่อวาน227
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้200
เดือนนี้เดือนนี้7917
ทุกวันทุกวัน425529

ปรัชญา :: วินัยดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ร่วมพัฒนาสังคม                                                                                                   วิสัยทัศน์ :: จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ทันต่อเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน ...

  

ข่าวประชาสัมพันธ์   

ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวงานบุคลากร

 ประมวลภาพกิจกรรม

 

การจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ ประจำปี 2557การจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ ประจำปี 2557 (26)
การจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.00 น. ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาแม่ขรี จังหวัดพัทลุง
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (42)
ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ระหว่างเวลา 13.30 น.-16.30 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (22)
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงโดยนายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ นายประเทือง หนูยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครู อาจารย์ของวิทยาลัยฯ ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงโดยความยินด
โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (93)
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด อาคารปัญญานันทะ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2557กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2557 (87)
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 

 

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

manitV1_old.gif

หลักสูตร56

grade
rms2012
poll

  

qrptlวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  (Phatthalung Technical College)
ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 3066   / โทรสาร   0 7461 3052
Website : http://www.ptl.ac.th      facebook
Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ผู้ดูแลเว็บ)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 
Powered by Joomla!®. Designed by: free joomla templates celebrity search Valid XHTML and CSS.