ประกันคุณภาพ

หน่วยงานภายใน

สถิติการใช้งาน

121634
วันนี้วันนี้525
เมื่อวานเมื่อวาน1903
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2428
เดือนนี้เดือนนี้10000
ทุกวันทุกวัน1216340

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง


1.  นายวินิต   โชตินุกูล                                   ป.ป.  เกษตร                               พ.ศ. 2476 – 2511

2.  ว่าที่ รต.ยนต์  โชรัมย์                                 กศ.บ.                                        พ.ศ. 2511 – 2513

3.  นายเฉลิม    สมบัติทวี                                อาชีวศึกษาชั้นสูง                          พ.ศ. 2513 – 2518

4.  นายฤทธิ์ดี    เสนะวงค์                                กศ.บ.                                        พ.ศ. 2518 – 2525

5.  นายวิศิษฎ์    นันทจีวรวัฒน์                          กศ.บ.,ศบ.                                  พ.ศ. 2525 – 2532

                                                                  MA.IN TRADE & INDUSTRIAL Ed. 

6.  นายฤทธิ์ดี  เสนะวงศ์                                  กศ.บ.                                        พ.ศ. 2532 – 2533

7.  นายสมบูรณ์  อนุกูลพันธ์                             คอ.บ.โยธา                                 พ.ศ. 2533 – 2536

8.  นายฤทธิ์ดี     เสนะวงค์                               กศ.บ.                                        พ.ศ. 2536 – 2539

9.  นายธีรวัฒน์   บุญเพ็ง                                 ปริญญาโท                                  พ.ศ. 2539 – 2539

10. นายฤทธิ์ดี     เสนะวงค์                              กศ.บ.                                        พ.ศ. 2539 - 2540

11. นายมณี         มังคลา                                คอ.บ.เครื่องกล                            พ.ศ. 2540 - 2544 

12. นายสุชาติ     รักใหม่                                 บธ.บ.บัญชี                                  พ.ศ. 2545 - 2548

13. นายสุชาติ     พรหมหิตาทร                         ศษ.ม.บริหารการศึกษา                  พ.ศ. 2548 - 2550

14. นายกำจัด    บุญพันธุ์                                ศษ.ม. บริหารการศึกษา                  พ.ศ. 2550 - 2554

15. นายพิศ      โนรี                                       พบ.ม การบริการทรัพยากรมนุษย์     พ.ศ. 2554 - 2555

16. นายมานิตย์  อักษรกุล                               ศษ.ม. การบริหารการศึกษา            พ.ศ. 2556 - 2558

17. นายประสงค์  อยู่ทอง                                กศ.ม. การบริหารการศึกษา            พ.ศ. 2558 - ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  (Phatthalung Technical College)
ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 3066   / โทรสาร   0 7461 3052
Website : http://www.ptl.ac.th      facebook
Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ผู้ดูแลเว็บ)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 
Powered by Joomla!®. Designed by: free joomla templates celebrity search Valid XHTML and CSS.