ประกันคุณภาพ

หน่วยงานภายใน

สถิติการใช้งาน

126347
วันนี้วันนี้567
เมื่อวานเมื่อวาน1173
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้567
เดือนนี้เดือนนี้10001
ทุกวันทุกวัน1263474
RSS
บริจาคโลหิต 4 กุมภาพันธ์ 2554

บริจาคโลหิต ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

 

ภาพงานสื่อ

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพงานสื่อ - ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2556
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2556
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 13 มิถุนายน 2556
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมงานกาชาด ปี 2556
ภาพกิจกรรมงานกาชาด ปี 2556 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ
ภาพกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิต ปี 2556 - การบริจาคโลหิต
ภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิตปี 2556 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ อาคารปัญญานันทะชั้นล่าง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมคณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด
ภาพกิจกรรมคณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาดเข้าเยี่ยมชมการทำงานของกลุ่มงานวิทยุฯ โดยมีนางจันจิรา ปานดำ หัวหน้ากลุ่มงานวิทยุฯให้การต้อนรับ
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการประเมินสถานศึกษาจัดการระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดการระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เทศบาลตำบลดอนประดู่ อำเภอปากปพะยูน จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๖
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ทีมส่งเสริมสุขอนามัย
ทีมส่งเสริมอนามัย ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เทศบาลตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ภาพกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2556 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมพิธีปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพชุมชน
ภาพกิจกรรมพิธีปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพชุมชน Fix it Center ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2556 ณ ศูนย์เทศบาลตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฏาคม 2556 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประเมินสถานศึกษาจัดการระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับภาค
การประเมินสถานศึกษาจัดการระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับภาค วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ภาพกิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมพิธีเปิดกีฬากรีฑา ประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมการร่วมขบวนพาเพรดพิธีเปิดกรแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 64 ประจำปี 2556 ภายใต้การนำทีมของท่าน ผอ.มานิตย์ อักษรกุล และทีมครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการจัดโครงการบรรยายโดยตรงจากสถานประกอบการ
ภาพกิจกรรมการจัดโครงการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงจากโรงแรมอนันตราสิเกา รีสอร์ทแอนสปา ในหัวข้อบรรยายเรื่อง พัฒนาตนเองอย่างไรให้เป็นที่ต้องการของตลาดโรงแรมในอาเซียน โดยชมรมการโรงแรมและท่องเที่ยว ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหาร อศจ.พัทลุง
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหาร อศจ.พัทลุง ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สารานุกรมไทยฯ
ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ งานวิทยบริการและห้องสมุด อาคารปัญญานันทะ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมพิธีปิดศูนย์ฝึกอาชีพ ครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรมพิธีปิดศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ที่ 2 ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
ภาพกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหา
ภาพกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการพัฒนาเขาอกทะลุ ปี 2556
เขาอกทะลุ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงอยู่ทางตะวันออกของสถานีรถไฟพัทลุงลักษณะเป็นเขาสูงโดดเด่นเห็นได้ชัดจากตัวเมืองจุดเด่นของเขาลูกนี้คือบริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขามีโพรงถ้ำทะลุออกไปยังอีกด้านหนึ่งเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนสามารถชมทิวทัศน์เบื้องล่างผ่านโพรงถ้ำนี้ได้หากเดินทางตามเส้นทางไปหาดลำปำจะมองเห็นโพรงนี้ได้อย่างชัดเจนเขาอกท
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2556 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดงานคืนสู่เหย้า
ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดงานคืนสู่เหย้า "เลือดหมู ขาว ชาวเทคนิคพัทลุง" ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมอินทนิล ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 -16.30 น.
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนากฏหมายธุรกิจที่เกี่ยวกับนักบัญชี ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนากฏหมายธุรกิจที่เกี่ยวกับนักบัญชี ประำจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทนิล
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ ปี 2556
กาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการเขียนแผนธุรกิจ ปี 2556 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
ภาพกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ตัวแทนนักเรียน นักศึกษารับเกียรติบัตรและมอบรางวัลหน้าเสาธง ปี 56
นายพิเชียรฉัตร พิศุทธางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มอบเกียรติบัตรและรางวัลหน้าเสาธงแก่นักเรียนนักศึกษาที่ซึ่งเป็นตัวแทนในการไปเข้าร่วมแข่งขันที่ผ่านมา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า
ภาพกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า "เลือดหมู ขาว ชาวเทคนิคพัทลุง" ครั้งที่ 1 ปี 2556 ในวันที่ 7 กันยายน 2556 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเร่งรัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 56
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพัทุลุง (ศพส.จ.พท.)จัดกิจกรรมโครงการเร่งรัดและแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดพัทลุงตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2556 ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 08.00-13.00 น. ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการใช้ห้องสมุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 56
ภาพกิจกรรมการใช้ห้องสมุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2556 ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 56
ภาพกิจกรรมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2556
ภาพงานสื่อ - แผนกวิชาการบัญชีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556
อาจารย์ชะอ้อน ทองรุต หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีพร้อมนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยในกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2556
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการมอบเกีรยติบัตรหน้าเสาธงจากการจัดกิจกรรมโครงการเร่งรัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 56
สืบเนื่องจากทางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพัทุลุง (ศพส.จ.พท.)จัดกิจกรรมโครงการเร่งรัดและแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดพัทลุงตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2556 ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 08.00-13.00 น. ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมฯดังกล่
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสมาชิกหน่วย อาสาเฝ้าระวังภัยพิบัติ ปี 56
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสมาชิกหน่วย อาสาเฝ้าระวังภัยพิบัติและบริการชุมชน อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการจัดงานเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 56
ภาพกิจกรรมการจัดงานเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการ อาชีวศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2556 ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2556 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ วท.พัทลุง
ภาพกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ วท.พัทลุง จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ,สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงที่ถึงแก่กรรม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการร่วมงานโครงการวันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรมการร่วมงานโครงการวันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-11.00 น. ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน อศจ.พัทลุง
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน อศจ.พัทลุง ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2555 หน่วยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ โดยแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ(อวท.)
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ(อวท.) ระดับกลุ่มสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมเหล่ากาชาดพัทลุงติดตามทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เดินทางมาติดตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีโดยมีนายพิเชียรฉัตร พิศุทธางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ และนางดรุณี มากทอง หัวหน้างานแนะแนวฯ ร่วมต้อนรับ เหล่ากาชาดที่เดินทางมาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.นางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เดินทางมารับบริจาคโลหิตจากนักเรียน นักศึกษาพร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2556
ประมวลภาพภาพกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2556 โดยมีนายพิเชียรฉัตร พิศุทธางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ และนายชัยณรงค์ มีมาก หัวหน้างานกิจกรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการจัดสมโภชน์กฐินและจัดทอดกฐินสามัคคี ปี 56
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดสมโภชน์กฐินและจัดทอดกฐินสามัคคี ปี 2556 ณ วัดลำกะ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้ร่วมทำบุญมหากุศล/ฟังธรรม และร่วมทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 16 พ.ย.2556 เวลา 08.30-13.00 น. และจัดพิธีสมโภชน์กฐินสามัคคีในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย.56 เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ณ
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการดำเนินการประกวด-แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2556
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินการประกวด-แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2556 ระดับอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2556 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสถานประกอบ ประจำปี 2556
ประมวลภาพกิจกรรม"อาชีวะสร้างชาติ Empowering Thailand" พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสถานประกอบที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2556 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 สถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยมีนายพิเชียรฉัตร พิศุทธางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ และนายชัยณรงค์ มีมาก หัวหน้างานกิจกรรมฯ และคณะครู-อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา
ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์และนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมของพมจ.พัทลุง
ประมวลภาพกิจกรรมผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมของพมจ.พัทลุง ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการร่วมกิจกรรมการประกวด-แข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปี 2556
ประมวลภาพกิจกรรมการร่วมกิจกรรมการประกวด-แข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี(สโมสรสันนิบาต)
ประมวลภาพกิจกรรมแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว เข้าร่วมบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่แขกผู้มีเกียรติในงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(สโมสรสันนิบาต) ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00-20.30 น. ร ศูนยืประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการรับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด-แข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมการรับรางวัลหน้าเสาธงจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด-แข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2556 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เฉลิมพระเกียรติ
ประมวลภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เฉลิมพระเกียรติ ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงวิทยลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา;สามัญศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา;สามัญศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันที่ 7 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมงานวันครู ประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมกระชับมิตรในงานวันครู ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนพัทลุงและสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนฯ
ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมและโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขององค์การวิชาชีพ ชมรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง "Road Show และ Open House เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนปีการศึกษา 2557" ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)ประจำปี 2556
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ
ประมวลภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันะ์ 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิชาชีพบัญชีของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปี2556
ประมวลภาพกิจกรรมนำเสนอโครงงานวิชาชีพบัญชีของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครู
ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครู ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการฯ
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำมัคคุเทศก์พื้นที่-เตรียมรับเสรีอาเซียน
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำมัคคุเทศก์พื้นที่-เตรียมรับเสรีอาเซียน ณ ชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.2) ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเำภอ ละงู จังหวัดสตูล
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประมวลภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 ในหัวข้อ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการรดน้ำขอพรครูอาวุโสและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณครูผู้ล่วงลับ
ประมวลภาพกิจกรรมการรดน้ำขอพรครูอาวุโสและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณครูผู้ล่วงลับ ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ปี 2557 (ศูนย์ที่ 1)
กิจกรรมโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 (ศูนย์ที่ 1) ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 ณ บริษัทรถมือสอง DS ออโต้คาร์ ถนนเอเวีย ข้างศูนย์ฟอร์ดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมมอบทุนการศึกษา
ภาพกิจกรรมชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยมีนายมานิตย์ อักษรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่ายให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันที่ 30 เมษายน 2557
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมพิธี
ประมวลภาพกิจกรรมพิธี"วันฉัตรมงคล" ประจำปี 2557 นายพิเชียรฉัตร พิศุทธางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายชัยณรงค์ มีมาก หัวหน้างานกิจกรรมฯและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาองค์การฯ ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงร
ภาพงานสื่อ - โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1(ช่างอุตสาหกรรม)
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1(ช่างอุตสาหกรรม) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 และตรวจสุขภาพชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1(คณะวิชาพณิชยการและคณะคหกรรมศาสตร์)
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1(คณะวิชาพณิชยการและคณะคหกรรมศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 9 พ.ค.2557 เวลา 08.00-12.30 น. ระดับปวช.1 พาณิชยกรรม,คหกรรม,การโรงแรมและการท่องเที่ยว ในวันศุกร์ที่ 9 พ.ค.2557 เวลา 13.00-16.00น.และระดับปวส.1ทุกประเภทวิชา ในวันเสาร์ที่ 10 พ.ค.2557 เวลา 08.00-12.30 น. ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557
นายมานิตย์ อักษรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ นายเกิมแก้ว จุ้ยชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดภูผาภิมุข จังหวัดพัทล
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 -11.00 น.ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง(SAR)
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมประธานกรรมการและเลขานุการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง(SAR)ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องจักร
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องจักร เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 2-11 มิถุนายน 2557 ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ปฎิบัติรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ Mobile Team จังหวัดพัทลุง
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมปฎิบัติรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ Mobile Team จังหวัดพัทลุง ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานกาชาด ประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 19.00 -24.00 น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฏาคม 2557 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฏาคม 2557 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2557 
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฏาคม 2557 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ณ วัดภูผาภิมุข อ.เมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - คณะกรรมการองค์ช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานยังหน่วยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมการองค์ช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานยังคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา หน่วยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center) ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์เทศบาลตำบลพนางตุง
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center) ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์เทศบาลตำบลพนางตุง ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการทำวิจัยฯ
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (อบรมเชิงปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียน) ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฏาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพงานสื่อ - โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2557
ประมวลภาพงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณหาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่เคยเสด็จประพาสจังหวัดพัทลุง เมื่อ ร.ศ. 108
ภาพงานสื่อ - โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ประมวลภาพกิจกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 12 ชุมพรเกมส์
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 12 ชุมพรเกมส์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม -3 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดชุมพร
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 65 ประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 65 ประจำปี 2557 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 06.00-07.30 น. ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ณ สน
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมการสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการอบรมการสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center) ปีงบประมาณ 2557
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center) ปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ศูนย์เทศบาลตำบลนาขยาด ศูนย์เทศบาลตำบลปรางหมู่ ศูนย์เทศบาลตำบลพนางตุง ศูนย์เทศบาลทะเลน้อย ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2557
ภาพงานสื่อ - กิจกรรม พบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหน้าเสาธง
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุงกับกิจกรรม พบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหน้าเสาธง ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ยุทธหัตถีเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพงานสื่อ - โครงการสัมมนาวิชาชีพอาหาร ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาชีพอาหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ,ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ทีมศรีตะลุง วท.พัทลุง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 VEC Creative At Home Application 2014
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ การประกวดและการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม VEC Creative At Home Application 2014 ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การค้า เดอะสกาย ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพงานสื่อ - โครงการ การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ -
ประมวลภาพกิจกรรมในพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้จัดกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง ในช่วงเช้า เพื่อที่จะให้คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้กล่าวลา และให้โอวาทนักเรียนนักศึกษา พร้อมที่นักเรียน นักศึกษามอบช่อมาลัยให้กับคุณครู
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ลงคะแนนเลือกตั้่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ลงคะแนนเลือกตั้่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ หน่วยเลือกตั้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมงานมุทิตาจิต โอกาสเกษียณอายุราชการ
ประมวลภาพกิจกรรมงานมุทิตาจิต โอกาสเกษียณอายุราชการ ครูทรงศิริ เหล่าสัจจะ ณ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2557
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2557 ณ จังหวัดเพชรบุรี
ภาพงานสื่อ - โครงการพัฒนาบุคลากร พลังสมองวิชาชีพ เตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร พลังสมองวิชาชีพ เตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม หนานมดแดง จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ซ่อมกิจกรรม) ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ซ่อมกิจกรรม) ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 29-3 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ กองพันทหารช่างที่ 402 อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการดำเนินงานประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ ระดับภาคใต้ ประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ ระดับภาคใต้ ประจำปี 2557 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เวลา 08.30-11.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อตระหนักและเสริมสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อตระหนักและเสริมสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ด้วยความยินดียิ่ง ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการจัดงานมุฑิตาจิต 57 โอกาสเกษียณอายุราชการ
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานมุฑิตาจิต 57 โอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ภาพกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครู อาจารย์ เทคนิคพัทลุงและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงที่ถึงแก่กรรม
ประมวลภาพกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครู อาจารย์ เทคนิคพัทลุงและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงที่ถึงแก่กรรม ในวันที่พุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการวันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการวันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการจัดสมโภชน์กฐินและจัดทอดกฐินสามัคคี ปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดสมโภชน์กฐินและจัดทอดกฐินสามัคคี ปี 2557 ณ วัดโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้ร่วมทำบุญมหากุศล/ฟังธรรม และร่วมทอดกฐินสามัคคี ในวันพุธที่ 5 พ.ย.2557 เวลา 09.00-15.00 น. และจัดพิธีสมโภชน์กฐินสามัคคีในวันอังคารที่ 4 พ.ย.57 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินท
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. เหล่าสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เดินทางมารับบริจาคโลหิตจากนักเรียน นักศึกษาพร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด อาคารปัญญานันทะ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงโดยนายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ นายประเทือง หนูยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครู อาจารย์ของวิทยาลัยฯ ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงโดยความยินด
ภาพงานสื่อ - การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ระหว่างเวลา 13.30 น.-16.30 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ ประจำปี 2557
การจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.00 น. ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาแม่ขรี จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยสากลและเพลงสากล
โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยสากลและเพลงสากล ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.30-13.30น. ณ อาคารปัญญานันทะชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการประกวดดนตรีโฟล์คซองและดนตรีสากล
โครงการประกวดดนตรีโฟล์คซองและดนตรีสากล ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.30-13.30น. ณ อาคารปัญญานันทะชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557
กิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น. ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปี 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - คณะผู้บริหาร และข้าราชการครู หน่วยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
คณะผู้บริหาร และข้าราชการครู หน่วยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมวังโนรา จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรม Big Cleaning Day
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมเตรียมการงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้
การประชุมเตรียมการงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.30 น. ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2557
งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 2
งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2557 ชุดที่ 3
งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 -24.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558 ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557-5 มกราคม 2558 ณ บริษัทรถมือสอง DS ออร์โต้คาร์
ภาพงานสื่อ - งานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และนักการภารโรง
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และนักการภารโรง ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาาน ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการบริการประชาชนร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมโครงการบริการประชาชนร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ วัดปากสระ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติ หัวข้อการผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติ หัวข้อการผสมเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการ วท.พัทลุง จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2
แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องปฎิบัติการเลขานุการและห้องอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เทคนิคการสมัครงาน จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)
ประมวลภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เทคนิคการสมัครงาน จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ผู้อำนวยการ วท.พัทลุงมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ
นายมานิตย์ อักษรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ิ ณ จังหวัดหนองคาย
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 2558
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00 -15.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการทำบุญแผนก ประจำปี 2557
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมการทำบุญแผนก ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการทุนการศึกษา ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
โครงการทุนการศึกษา ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จากบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรม วันวิชาการ 2558
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรม วันวิชาการ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center )
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center ) ครั้งที่ 1 /2558 ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนจัดประชุมคณะกรรมการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ค่ายอภัยบริรักษ์ กองพันทหารช่าง 401 และ 402 จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการอบรมการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง smart classroom วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานเลี้ยงฉลองแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
งานเลี้ยงฉลองแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center )
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center ) ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันเสาร์์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ วัดทุ่งลาน จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อาชีวะคืนความสุขให้กับประชาชน
ประมวลภาพกิจกรรมอาชีวะศึกษาจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเปิดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อาชีวะคืนความสุขให้กับประชาชน ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการส่ง-มอบงานคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่ง-มอบงานคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 -12.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวช.และปวส. ในระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2558 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงาน
นายมานิตย์ อักษรกุล ผูัอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมต้อนรับ ท่านสุรพงษ์ จำจด และคณะติดตาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมในการนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับ ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและไอซีที สำหรับครูเลขานุการ
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและไอซีที สำหรับครูเลขานุการ ในระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานพัฒนาสมถรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
ภาพงานสื่อ - การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องแนวปฎิบัติการขอกลับมาเรียนในระดับเดิม(อยู่ในพินิจ)
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องแนวปฎิบัติการขอกลับมาเรียนในระดับเดิม(อยู่ในพินิจ) ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงรับมอบตัว รายงานตัว นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงรับมอบตัว รายงานตัว นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 ทุกแผนกวิชาในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา.08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะชั้น4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงจัดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงจัดโครงการศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558 ณ ลานจอดรถหน้าแม็คโคร สาขาพัทลุง ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - อาจารย์อาวุโสผู้มีคุณูปการต่อวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมวางพวงมาลาบริเวณหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นายมานิตย์ อักษรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมด้วยนายฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและอาจารย์อาวุโสผู้มีคุณูปการต่อวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมวางพวงมาลาบริเวณหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงรับมอบตัว รายงานตัว นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา (สำหรับผู้สมัครรอบ 2)
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงรับมอบตัว รายงานตัว นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา (สำหรับผู้สมัครรอบ 2) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พ.ค.2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันทีึ่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตซูไทยยนต์กลการ จำกัด มอบเครื่องยนต์นวัตกรรมใหม่ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตซูไทยยนต์กลการ จำกัด มอบเครื่องยนต์นวัตกรรมใหม่ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษาต่อไป ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู ทุกท่าน สู่รั้ววิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ด้วยความยินดียิ่ง...
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู ทุกท่าน สู่รั้ววิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 -12.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง จัดอบรม ประจำปี 2558
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง จัดอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปี 2558 ระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 จำนวน 100 คน ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีไหว้ครู วท.พัทลุง 2558
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 -12.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สร้างสายใย ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สร้างสายใย ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาและ One Product One College ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิลและศึกษาดูงานผู้ประกอบการในจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมและโครงการ
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมและโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขององค์การวิชาชีพ ชมรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2558
ภาพงานสื่อ - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2558
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2558
ภาพงานสื่อ - วิษณุเกมส์ 2558
วิษณุเกมส์ โดยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระหว่างวันที่ 29-3 ก.ค.2558
ภาพงานสื่อ - Fix it Center ศูนย์ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 11 กรกฏาคม 2558-2 สิงหาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลเขาเจียก จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (Dtac) ได้มอบเก้าอี้ เพื่อให้ทางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เอาไว้ใช้ในสาธารณประโยชน์
บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (Dtac) ได้มอบเก้าอี้ เพื่อให้ทางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เอาไว้ใช้ในสาธารณประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไหมประจำวันศุกร์
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไหมประจำวันศุกร์
ภาพงานสื่อ - พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเทคนิคพัทลุง และมูลนิธิฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเทคนิคพัทลุง และมูลนิธิฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ภาพงานสื่อ - รับเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13
ประมวลภาพกิจกรรม นายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ภาพงานสื่อ - พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
คณะผู้บริหารแลข้าราชการครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประเมินประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ขบวนพาเพรด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ขบวนพาเพรด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ในการแข่งขันกรีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 66 ประจำปี 2558
ภาพงานสื่อ - ชมรม RVP-RSC วท.พัทลุง
ชมรม RVP-RSC วท.พัทลุง รับนโยบายกับทางจังหวัดพัทลุ จัดกิจกรรม ขับรถดี มีน้ำใจ สวมใส่หมวกกันน๊อค ล๊อกเข็มขัดนิรภัย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปลูกป่าคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๘๓ พรรษา
โครงการปลูกป่าคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๘๓ พรรษา องค์การบริหารจังหวัดพัทลุงร่วมกับ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ เขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ของจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - bike for mom ปั่นเพื่อแม่
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนายมานิตย์ อักษรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นำทีมปั่นจักรยาน
ภาพงานสื่อ - การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 14.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมผู้จำหน่ายผู้ประกอบอาหารในสถานศึกษา
โครงการอบรมผู้จำหน่ายผู้ประกอบอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ 21 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาแกนนำ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาแกนนำ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการประชุมอบรมเรื่องระบบดูแลผู้เรียนและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการประชุมอบรมเรื่องระบบดูแลผู้เรียนและจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอน
บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัทไทยยนตร์มอเตอร์ จำกัด สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน มอบรถจักรยานยนต์ YAMAHA FIORE จำนวน 1 คัน ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา โดยงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ภาพงานสื่อ - โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ชุดที่ 2
โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา โดยงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ภาพงานสื่อ - งานมุทิตานุสรณ์ 82 ปีเทคนิคพัทลุง
งานมุทิตานุสรณ์ 82 ปีเทคนิคพัทลุง ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานเกษียณอายุราชการ 2558
ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ซ่อมกิจกรรม) ประจำปีการศึกษา 2558
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ซ่อมกิจกรรม) ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ กองพันทหารช่างที่ 402 อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประมวลภาพกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครู อาจารย์ เทคนิคพัทลุงและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงที่ถึงแก่กรรม ครั้งที่ 7
ประมวลภาพกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครู อาจารย์ เทคนิคพัทลุงและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงที่ถึงแก่กรรม ครั้งที่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา 2558
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ประสงค์ อยู่ทอง ด้วยความยินดียิ่ง
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ประสงค์ อยู่ทอง ด้วยความยินดียิ่ง ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครั้งที่ 2 /2558
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครั้งที่ 2 /2558 ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - อาชีวะบริการ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center วท.พัทลุง
อาชีวะบริการ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วท.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพ ประจำปี 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้ารับการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพ ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - บริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคพัทลุง ครั้งที่ 2/ 2558
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคพัทลุง ครั้งที่ 2/ 2558 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรม กระโดดหอ
กิจกรรม กระโดดหอ ณ กองบังคับการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ภาพงานสื่อ - โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA. ประจำปี 2558
PEA. พัทลุง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพัทลุง จัดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA. ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โรคอ้วน
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง จัดอบรมเรื่อง โรคอ้วน ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชา ขึ้นในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 2 แผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
อศจ.พัทลุง ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" ปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษา ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 ระดับวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 ระดับวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องวิทยบริการและห้องสมุด อาคารปัญญานันทะ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการสร้างทักษะชีวิต ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต้านภัยเอดส์
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุงและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงจัดโครงการสร้างทักษะชีวิต ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต้านภัยเอดส์ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" ปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพช่างยนต์
โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพช่างยนต์ การอบรมเครื่องยนต์เล็กดีเซล ยันมาร์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มระดับวิทยาลัย
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มระดับวิทยาลัย ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น.ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการสร้างทักษะชีวิต ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต้านภัยเอดส์
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุงและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงจัดโครงการสร้างทักษะชีวิต ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต้านภัยเอดส์ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น.ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การแนะแนวการศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนขนายโอกาสในจังหวัดพัทลุงและโรงเรียนจังหวัดใกล้เคียง ตามนโยบายรัฐบาลให้เพิ่มปริมาณผู้เรียนปีการศึกษา 2559 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ภาพงานสื่อ - วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558 ในวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงนาม วท.พัทลุง
นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงนาม วท.พัทลุง ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาร่วม พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2558
ครูวีณา เรืองฤทธิ์ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หมวดสามัญสัมพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาจีระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ภาพงานสื่อ - กิจกรรม Bike for Dad
นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
ภาพงานสื่อ - องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2558 สถานศึกษาขนาดใหญ่
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับการประเมิน องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2558 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีสมโภชองค์ผ้าป่าสามัคคี วท.พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดพิธีสมโภชองค์ผ้าป่าสามัคคี ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 -14.00 น. ณ วัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 10/2558 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประมวลภาพกิจกรรมงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้
งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ภาพงานสื่อ - ประชุมเตรียมความพร้อมฯ
การประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - Phatthalung Technical College Welcome to the team from Malaysia.
Collaborative Educational Program (Malaysia and Thailand 23-25 December 2015 Phatthalung technical College office of Vocational Commission Covec)
ภาพงานสื่อ - โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2559
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2559 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558-4 มกราคม 2559 ณ บริษัทรถมือสอง ดีเอส ฮอร์โต้คาร์ ถนนเอเซีย อ.เมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุมบุคลากร
การประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 13.30 น.-18.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - Thank Party congratulated 2559
งานแสดงความยินดีและเลี้ยงขอบคุณตัวแทนการประกวด แข่งขันและคณะทำงาน ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 26 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนฯ เพื่อติดตามความคืบหน้า ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนฯ เพื่อติดตามความคืบหน้า ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จัดพิธีทำบุญแผนก ประจำปี 2558
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จัดพิธีทำบุญแผนกเป็นประจำทุกปี ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - แผนกวิชาช่างยนต์ รับสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
แผนกวิชาช่างยนต์ รับสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รับมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
งานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รับมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบทวิภาคี และนำข้อมูลเข้าระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net)ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง smart classroom วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การป้อนข้อมูล V-cop.net
การป้อนข้อมูลรายบุคคล ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-cop.net ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอินเทอร์เน๊ต อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมเตรียมความพร้อม
การประชุมเตรียมรับการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ประจำปี 2559
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประเมินความพร้อมในการเปิดสอนปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดสอนปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ตรวจเช็ครถจักรยานพระราชทาน
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถจักรยาน โครงการจักรยานพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
โครงการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด ดำเนิงานโดยกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพัทลุง และ งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธื 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - คณะผู้บริหาร วท.พัทลุง ร่วมงานเปิดตัวโรงแรม Siva Royal Hotel
คณะผู้บริหาร วท.พัทลุง ร่วมงานเปิดตัวโรงแรม Siva Royal Hotel ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม Siva Royal Hotel
ภาพงานสื่อ - ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น . ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ภาพงานสื่อ - โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาหลังเข้ารับการฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาหลังเข้ารับการฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2559 ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ กองพันทหารช่างที่ 401 อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการส่ง-มอบงานคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการส่ง-มอบงานคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 -12.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พัฒนาระบบบัญชี GFMIS อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พัฒนาระบบบัญชี GFMIS อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ยินดีต้อนรับชาวคณะอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ยินดีต้อนรับชาวคณะอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานยังวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - Fixit center 59
ประมวลภาพกิจกรรม Fixit center 59 หน่วยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มี 2 ศูนย์ประกอบด้วย ศูนย์ที่1 บ้านควนพระ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และศูนย์ที่2 หมู่7 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีถวายราชสักการะสดุดีวางพานพุ่มดอกไม้ ประจำปี 2559
พิธีถวายราชสักการะสดุดีวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุมคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดประชุมคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
การรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 10-10 เมษายน 2559 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานแสดงมุทิตาจิต
ประมวลภาพกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต อดีตครู-อาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ห่องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 ณ บริษัทรถมือสอง DS Autocar เวลา 10.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพงานสื่อ - การต้อนรับคณะทีมงานจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและนายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ให้การต้อนรับคณะทีมงานจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เข้าศึกษาดูงาน พร้อมต้อนรับนายโอภาส ทองบุญ อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ในโอกาสย้ายยัง วท.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - การต้อนรับคณะทีมงานจากวิทยาลัยสารพัดพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและนายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ นายประเทือง หนูยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับคณะทีมงานจากวิทยาลัยสารพัดพัทลุง พร้อมต้อนรับนางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก อาจารย์ประจำแผนกวิชาการตลาด ในโอกาสย้ายมาประจำยัง วท.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - กว่าจะถึงวันนี้
ประมวลภาพกิจกรรมการรดน้ำของศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 เพื่อแสดงความนับถือต่ออดีตผู้อำนวยการ ฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการ พัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการ พัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ต้อนรับคณะทีมงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและนายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ นายเกิมแก้ว จุ้ยชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯให้การต้อนรับคณะทีมงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน พร้อมต้อนรับ อาจารย์ประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ในโอกาสย้ายยัง วท.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการ TO BE NUMBER ONE
นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับชาติที่มาประเมินชมรมฯ เกษตรตรัง ด้วยชุมชน 13 หมู่บ้านของ ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
ภาพงานสื่อ - โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการ
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
การประชุมครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการจัดงานฉลองจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม ร่วมกิจกรรมการจัดงานฉลองจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีส่งมอบงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
พิธีส่งมอบงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระหว่าง สปพป.พัทลุง เขต 1 กับ อศจ.พัทลุง ในวันอังคาร 31 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ภาพงานสื่อ - ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE กับทางจังหวัดพัทลุงในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - มอบแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพ่อเมืองคนใหม่
นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในนาม อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง มอบแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพ่อเมืองคนใหม่ นายวันชัย คงเกษม ในโอกาสที่ท่านเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักยานยนต์ยามาฮ่า ปี 2559
บริษัทไทยยามาฮ่า จำกัดและบริษัุทไทยยนตร์มอเตอร์ จำกัด จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักยานยนต์ยามาฮ่า ปี 2559 ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 -15.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการ กอศ.มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่เพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการ กอศ.มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่เพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในการประชุมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 2559 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงมีนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ภาพงานสื่อ - พิธีไหว้ครู วท.พัทลุง 2559
พิธีไหว้ครูและบวงสรวงบูชาองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมสร้างเครือข่ายติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน ,25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการศึกษาภาคใต้ 1 จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการศึกษาภาคใต้ 1 จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 2559
นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำโดยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นำโลหิตทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยต
ภาพงานสื่อ - โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของครูนักวิจัย
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของครูนักวิจัย โดยประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยของครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล
ภาพงานสื่อ - ประมวลภาพกิจกรรรมขบวนพาเพรดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559
ประมวลภาพกิจกรรรมขบวนพาเพรดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559
ภาพงานสื่อ - โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และจัดทำสัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และจัดทำสัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ภาพงานสื่อ - โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะเพื่อรองรับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาระดับชาติ
นายพิเชียรฉัตร พิศุทธางกูร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และคณะครู เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะเพื่อรองรับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาระดับชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ภาพงานสื่อ -
✨จังหวัดพัทลุง จัดงาน "แถลงข่าวเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมีนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นเจ้าภาพสถานที่ ********นายวันชัย คงเกษม ผวจ.พัทลุง เผยว่า จังหวัดพัทลุง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1, เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่หารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (ส่วนแยกพัทลุง) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดงาน “เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมท้องถิ่นมุ่งสู่อาชีพ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลเมืองพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วิทยาลัย โพลีเทคนิค มาเลเซีย ในการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ยินดีต้อนรับ คณะครู อาจารย์ จากวิทยาลัย โพลีเทคนิค มาเลเซีย ในการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - เหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะเหล่ากาชาดฯ ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมต้อนรับนางสุมณฑา คงพูน รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะเหล่ากาชาดฯ ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จำนวน 1 คน เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
ภาพงานสื่อ - โครงการส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
กิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมคณะกรรมการจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) นายสมชาย อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อประชุมพิจารณาการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
ภาพงานสื่อ - เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง
งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ประมวลภาพกิจกรรม ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 นายประเทือง หนูยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรและของรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันจากโครงการส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมมุฑิตาจิตให้กับครูชะอ้อน ทองรุต,ครูรำไพ ลิ่มสกุล ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ
ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วท.พัทลุง จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตให้กับครูชะอ้อน ทองรุต,ครูรำไพ ลิ่มสกุล ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมการเขียนเอกสารเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการอบรมการเขียนเอกสารเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาแกนนำ
ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาแกนนำ ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน
เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง....วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กีฬาสีภายใน 2559
กีฬาสีภายใน 2559
ภาพงานสื่อ - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานเกษียณ 2559
งานเกษียณ 2559
ภาพงานสื่อ - พิธีทำบุญตักบาตรสัตมวาร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
พิธีทำบุญตักบาตรสัตมวาร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมรวมพลังมวลชนคนเมืองลุงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สายฝนไม่สามารถหยุดความตั้งใจของเราได้วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมกิจกรรมรวมพลังมวลชนคนเมืองลุงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังใหม่) โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน แต่งกายสีดำไว้ทุกข์ ข้าราชการ ทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาแต่งกายตามสังกัดโดยจะทำการบันทึกเทปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ และ NBT ทั่วประเทศ
ภาพงานสื่อ - โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาฝึกงานฯ ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาฝึกงานฯ ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ภาพงานสื่อ - ท่านผอ.ประสงค์ อยู่ทอง ได้นำคณะจาก Polimas ประเทศมาเลเซีย ร่วมลงนาม ถวายความอาลัยแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ท่านผอ.ประสงค์ อยู่ทอง ได้นำคณะจาก Polimas ประเทศมาเลเซีย ร่วมลงนาม ถวายความอาลัยแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - มอบโบว์สีดำให้แก่จังหวัดพัทลุง
ผู้อำนวยการประสงค์ อยู่ทอง คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมมอบโบว์สีดำให้แก่จังหวัดพัทลุงเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป ในการแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านวันชัย คงเกษม และท่านรองฯภิรมย์ นิลทยา ท่านรองฯฟาตีเมาะ สะดียามู เป็นผู้แทนรับมอบ
ภาพงานสื่อ - พิธีบำเพ็ญกุศล 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - 23 ตุลาคม 2559
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชน และพลังมวลชน ได้ร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง(หลังเดิม) เนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
ภาพงานสื่อ - โครงการสร้างความดีฯ วท.พัทลุง
ชาวเทคนิคพัทลุงร่วมต้อนรับ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (รองผู้ว่าฯ หญิงมุสลิมคนแรกของไทย) ในโครงการสร้างความดีฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมตรวจสุขภาพฯ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฯ สำหรับนักเรียนนักศึกษา ทุกระดับชั้น ในระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ตบมือวนไปครับ@แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา วท.พัทลุง ครับ
ตบมือวนไปครับ@แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา วท.พัทลุง ครับในกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ และการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวิชาชีพต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุมเตรียมความพร้อม
กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ และการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวิชาชีพต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้อง สมาร์คลาส รูมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ซ้อมกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ
ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นักเรียน นักศึกษา วท.พัทลุง ร่วมจิตร่วมใจกันซ้อมกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #prสอศ.
ภาพงานสื่อ - ผอ.นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ พบปะนร.นศ.
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ผอ.นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ มาพบปะนร.นศ. เพื่อแนะนำตัวและให้โอวาท ในโอกาสมาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีท่านผอ.ประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ให้การต้อนรับ
ภาพงานสื่อ - กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ (1)
ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จากอาชีวศึกษาพัทลุง ร่วมจิตร่วมใจกันในกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ (2)
ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จากอาชีวศึกษาพัทลุง ร่วมจิตร่วมใจกันในกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ (3)
ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จากอาชีวศึกษาพัทลุง ร่วมจิตร่วมใจกันในกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - อศจ.พัทลุง จัดประชุมองค์การฯ ระดับอาชีวศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 อศจ.พัทลุง จัดประชุมองค์การฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีสมโภชกฐิน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
พิธีสมโภชกฐิน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันศุกร์ทีึ่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ทอดกฐินสามัคคี
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดควนขัน หมู่ที่ 8 ตำบล คูหาใต้ อำเภอรัต๓ูมิ จังหวัดสงขลา
ภาพงานสื่อ - วท.กาจนบุรีมาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ต้อนรับคณะครูจาก วท.กาจนบุรีมาเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ภาพงานสื่อ - วางพานดอกไม้เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ร่วมวางพานดอกไม้เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารข้าราชการครูในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งที่วิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารข้าราชการครูในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งที่วิทยาลัยฯ ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพงานสื่อ - การประเมินองค์การฯ 2559
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการสร้างทักษะชีวิต ต้านภัยเอดส์ ลดการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับกลุ่มใจประสานใจ โรงพยาบาลพัทลุง จัดโครงการสร้างทักษะชีวิต ต้านภัยเอดส์ ลดการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายประสงค์ อยู่ทองได้นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ จัดกิจกรรม งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมทำความดีถวายนายหลวง
แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ จัดกิจกรรมทำความดีถวายนายหลวง งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - รวมพลังแห่งความดี ๒๕๕๙
ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ จัดโครงการรวมพลังแห่งความดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๒๕๕๙
ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมีนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระภูมิพลมหาราชาฯ
ภาพงานสื่อ - วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และลูกเสือสามัญ หน่วยวิทยาลัยพัทลุง วางพวงมาลาเพื่อถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น ดังนั้นทางราชการจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระองค์ท่าน
ภาพงานสื่อ - ประชุมการเตรียมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงจัดประชุมการเตรียมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เพื่อหาแนวทางร่วมกัน ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ทักษะการขายสินค้าออนไลน์
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การตรวจเอกสารประกอบการนำเสนอฯ
ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดการประชุม/เตรียมความพร้อม/ตรวจเอกสารการนำเสนอผลงานทุกประเภท ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงจัดการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ งานวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น ๓ อาคารปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ตอบปัญหาวิชาการ ประวัติศาสตร์ไทย
ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงจัดการประกวดตอบปัญหาวิชาการ ประวัติศาสตร์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ งานวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น ๓ อาคารปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้
ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมรับฟังนโยบายจากท่านดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วม
ประมวลภาพกิจกรรมความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วม ในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ชาววิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายนายกฯ
ชาววิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายนายกฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประมวลภาพงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙
ประมวลภาพงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙
ภาพงานสื่อ -
กิจกรรม "ชาวพัทลุง รำลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟ้า ปวงประชาอาลัย" ในวันพุธที่ 21 ธ.ค. 2559 ระหว่างเวลา 14.00-19.30 น. ณ สนามศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2559
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัด โครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ั้ 24 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และบริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์และคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกิจกรรมในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมฯ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่
รายงานผลก่อนเริ่มกิจกรรมอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนักเรียนนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างก่อสร้างและช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - หจก.พัทลุงไทยยนตร์กลการ มอบน้ำมันเครื่องเพื่อสื่อการเรียนการสอน
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 นายประเทือง หนูยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นเจ้าภาพต้อนรับ หจก.พัทลุงไทยยนตร์กลการ ในการรับมอบน้ำมันเครื่องจำนวน 3 ลัง ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในการนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อไป ขอบคุณมากๆๆครับ
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์ทะเลน้อย
กิจกรรมอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์ทะเลน้อย
ภาพงานสื่อ -
"ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560"
ภาพงานสื่อ - สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.พัทลุง
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ รับนโยบายจาก ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาฯ สอศ.
ภาพงานสื่อ - การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครั้งที่ 3 /2559
ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครั้งที่ 3 /2559 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้ประสบภับน้ำท่วมภาคใต้
ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมคณะครู-อาจารย์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้ประสบภับน้ำท่วมภาคใต้ ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ท่านรองเลขาฯ วณิชย์ อ่วมศรี เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการอาชีวะฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ท่านรองเลขาฯ วณิชย์ อ่วมศรี เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการอาชีวะบริการฯ fix it ณ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงโดยมีนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมคณะผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อศจ.พัทลุง คุณครูผู้รับผิดชอบประสานงานศูนย์ต่างๆ ใน จ.พัทลุง และคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว เวลาประมาณ 16.00 น. ณ ตึกอำนวยการ วท.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - มอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 นายขาว ปานเอียด ผู้อำนวยการเขตธนาคารออมสิน เขตพัทลุง เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหารวิทยาลัยฯ นายประสงค์ อยู่ทอง ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - 16 มกราคม 2560
ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดพัทลุง เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2560 โดยมีนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวท.พัทลุงร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พัทลุง
ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในนามชาวจังหวัดพัทลุง แก่ผู้ปฎิบัติงาน ศูนย์อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ดร.ชัยพฤกษ์ ปลัดกระทรวง ศธ. เยี่ยมศูนย์อำนวยการ fix it อศจ.พัทลุง
ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ดร.ชัยพฤกษ์ ปลัดกระทรวง ศธ. เยี่ยมศูนย์บริการอาชีวะบริการ fix it ณ ศูนย์ตำบลพญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 งานสวัสดิการและพยาบาล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุงจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้กับคณะครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ดร.ชัยพฤกษ์ ปลัดกระทรวง ศธ. เยี่ยมศูนย์อาชีวะ fix it
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการทำงานเพื่อชุมชนศูนย์บริการอาชีวะบริการ fix it Center ณ ศูนย์บ้านไสกุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี "รุ่น ๑" หลักสูตรเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่บ้านนอก (ท่าน้ำหัวนอน) ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทำงาน
ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 บริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสง บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทำงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการเตียมความพร้อมในการสมัครงานตามสถานที่ต่างๆ ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - อาชีวะบริการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงออกอาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโอกาสการตรวจเยี่ยมราชการและมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - Fixit ณ.ชุมชนบ้านท่าหัวนอน ตำบล ลำปำ
ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบกได้ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อาชีวะอาสา Fixit ณ.ชุมชนบ้านท่าหัวนอน ตำบล ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทุกภัยภาคใต้
ภาพงานสื่อ - นักกีฬาหมากล้อมรับรางวัลหน้าเสาธง
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายธนิต แท่นปาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงให้กับคุณครูผู้ควบคุมและนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภททีมผสม ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโม่เกมส์" ในระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ภาพงานสื่อ - การจับจีบผ้าเพื่อตกแต่งห้องประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 แผกวิชาเลขานุการ จัดอบรมการจับจีบผ้าเพื่อตกแต่งห้องประชุม โดย นักเรียน นักศึกษา กลุ่ม 58 ปจท. ณ ห้องประชุมปาริชาติ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทนิคพัทลุงพร้อมคณะรองผู้อำนวยการ คุณครูที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะพูดคุยเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อไป
ภาพงานสื่อ - ประชุมคณะทำงาน V-NET ศูนย์พัทลุง
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET ศูนย์พัทลุง ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - “ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้มแข็งเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเส้นทางพุทธธรรม “ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ” งานพิธีบุญบูรพาจารย์ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับชาววิทยาลัยเทคนิคพัทลุงคว้าชัยในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระยอง
ภาพงานสื่อ - ทุนมูลนิธิฤทธิ์ดี เสนะวงศ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยเทคนิคได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้อำนวยการฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ท่านผู้อำนวยการมานิตย์ อักษรกุล และอดีตครูเกษียณ คุณครูแต่ละแผนกวิชาในการมอบทุนมูลนิธิฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 18 ทุน ณ วิทยลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - แผนกวิชาเลขานุการ ศึกษาดูงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ ร้านแบบไทย จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ สอน 108 อาชีพ
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ออกบริการ สอน 108 อาชีพสาธิตการทำกระเป๋าผ้า ในงานเปิดโลกการศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
ภาพงานสื่อ - โครงการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด
ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 งานปกครอง วท.พัทลุงร่วมกับกลุ่มงานจิตเวช รพ.พัทลุงจัดโครงการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการ Marketing Day
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการ Marketing Day เพื่อนำเสนอผลงานโครงการต่างๆของนักเรียน นักศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมการตลาด 1 อาคารสุพรรณิการ์ แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ต้อนรับท่านนิวัตต์และคณะฯ เยี่ยมชมสถานศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารสถานศึกษา นายประสงค์ อยู่ทอง ,นายสมหมาย รอดเนียม ,นายธนิต แท่นปาน ร่วมต้อนรับท่านนิวัตต์และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ติวภาษาอังกฤษ เตรียม สอบ V-net ปวช.3 ปวส.2
ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 นายธนิต แท่นปาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ เป็นประธานเปิดการติวภาษาอังกฤษ เตรียม สอบ V-net ปวช.3 ปวส.2 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
ขอขอบคุณท่านรองฯประเทือง หนูยัง รองผอ.ฯฝ่ายวิชาการ วท.พัทลุง ที่ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด #โครงการรณรงค์การใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559 #งานวิทยบริการ @ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ภาพงานสื่อ - พิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายประเทือง หนูยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงเพื่อแสดงความยินดีกับคณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่ไปแข่งขันและได้รับรางวัลระดับชาติในการแข่งขันการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ภาพงานสื่อ - การประชุมทางไกล (Video conference)
ประชุมทางไกล (Video conference) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง "สร้างความเข้าใจการเปิดตัวและการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1" อศจ.พัทลุง ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วท.พัทลุง ***ขอขอบคุณ ....คุณกิตติยศ ไพศาลศิลป์ (ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง) และคุณอิสรีย์ ลีลาวิจิตรกุล (สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดพัทลุง) ในฐานะคณะกรรมการร่วมร่างหลักสูตรระยะสั้น ที่ให้เกียรติร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้
ภาพงานสื่อ - การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิค ร่วมจัดบูท การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ งานซ่อมเครื่องยนต์และแก๊สโซลีน งานติดตั้งกล้อง cctv
ภาพงานสื่อ - ประชุมปรึกษาหารือ
ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 นายธนิต แท่นปาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ ประชุมคณะทีมงานโครงการประดับแถบ 3 สีและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ ห้องกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วท.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุม​ปรึกษาหารือ ​แนวคิดการจัดงานครบรอบ 84 ปีวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดประชุม​ปรึกษาหารือ ​แนวคิดการจัดงานครบรอบ 84 ปีวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - นักเรียนโควต้าเพื่อสอบวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพฯ
ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการสอบนักเรียนระบบโควต้าเพื่อสอบวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังเข้ารับการฝึกงาน
ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 นายประเทือง หนูยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังเข้ารับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินงานโดย.....งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน
แผนกคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน Education to Employment Vocational Booth Camp ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - รายงานตัว นักเรียนนักศึกษาประเภทโควต้าประจำปีการศึกษา 2560
ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าเพื่อเข้ารับรายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์
ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 นายประเทือง หนูยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป๋นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ผอ.วิทยาลัยฯเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อปรึกษาหารือ
ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าพบนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อปรึกษาหารือ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559
“ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 วิทยาลัยเทคนิค พัทลุง” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.และปวส .ณ.ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มีนักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,218 คน และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่มีผลการเรียนดี ผู้สร้างชื่อเสียง บำเพ็ญประโยชน์ แก่วิทยาลัยฯ จำนวน 80 คน ส่วนใหญ่มีเป้าหมายจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต่อไป
ภาพงานสื่อ - รับสมัครนักเรียน ปวช.1 และ ปวส.1
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เปิดรับสมัครนักเรียน ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการโรงแรม (บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - มอบนโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน อาชีวศึกษาภาคใต้
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ.เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา และมอบนโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน อาชีวศึกษาภาคใต้ ณ.รร.บุรี ศรีภู จ.สงขลา
ภาพงานสื่อ - การสัมมนาและบรรยายพิเศษ
ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วท.พัทลุง ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง จัดโครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมก่อสร้างอาคารด้วยอิฐบล๊อกนาโน โดยมีนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการ วทงพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การทดสอบความรู้ ระดับ ปวช.1
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการทดสอบความรู้ ระดับ ปวช.1 ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม
วันที่ 30 มีนาคม 2560 นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ต้อนรับท่าน ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการฯ
ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะ ครู อาจารย์ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับท่าน ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามผลการสอนหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - 84 ปี เทคนิคพัทลุง
กิจกรรมการจัดงานครบรอบ 84 ปีเทคนิคพัทลุง ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2560
“#อาชีวะอาสา” เทศกาลสงกรานต์ 2560 ตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...ฟรี ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อศจ.พัทลุง ร่วมพิธีเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา” เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2560 จำนวน 251 ศูนย์ บนเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การรายงานตัว ปการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.1
การรายงานตัว ปการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.1 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การรายงานตัว ปการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.1 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
การรายงานตัว ปการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.1 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การปฐมนิเทศ60
ในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ต้อนรับครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ คุณครูสมชาย เนียมสวัสดิ์ จากวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ในโอกาสย้ายมารับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ต้อนรับครููย้ายมารับราชการที่ วท.พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ คุณครูนรินทร์ ดำนุ้ย จากวิทยาลัยการอาชีพตรังและคุณครูเสรี ไชยรัตน์ จากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ในโอกาสย้ายมารับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพงานสื่อ - โครงการการอบรม
นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการการอบรม" ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทย" รุ่นที่2 ภาคใต้ แก่ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสังกัด สอศ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พ.ค 2560 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย อศจ.นครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ
ภาพงานสื่อ - นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ
นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับการอบรมก่อนออกฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ร.ร.ปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่
ภาพงานสื่อ - ต้อนรับรองสุทธิพงษ์ ศรีถัน
ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับนายสุทธิพงษ์ ศรีถัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ในโอกาสมาฝึกประสบการณ์ที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมคณะผู้บริหาร อศจ.พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง โดยมีคณะรองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์จาก อศจ.พัทลุงเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวเพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการ โดยมีนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเป็นประธานในการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - TO BE NUMBER ONE วท.พัทลุง
ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 หน่วย TO BE NUMBER ONE วท.พัทลุง ได้ออกบูทประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม ณ สำนักงานสาธาราณสุขจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - politeknik ungku omar kementerian pendidikan malaysia
ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ คณะครู- อาจารย์ จากpoliteknik ungku omar kementerian pendidikan malaysia ณ ห้องประชุมอินทินล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน กิจกรรมและโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขององค์การวิชาชีพ ชมรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีมอบทุนการศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
พิธีมอบทุนการศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา โดยศิษย์เก่า ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 38 สส. 1-2 ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 4 ทุน
ภาพงานสื่อ - ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมพิธีต้อนรับ นายพัฒนา ชมเชย ได้เดินทางมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงอย่างเป็นทางการ ณ สพป.พัทลุง เขต 1 จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจฯ วท.พัทลุง
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และหารายได้ระหว่างเรียน ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระหว่างเวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันฯ
ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เดินทางมายังวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเพื่อดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพัทลุง แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯ หน้าเสาธง ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - อาชีวะสร้างชาติ
ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วท.พัทลุง โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบคอมฯ ตู้ ชั้นวางหนังสือประจำห้องสมุด รร.อนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ไหว้ครู 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดกิจกรรมไหว้ครู 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมผู้ปกครอง ปวช.2,ปวช.3
ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับ ชั้น ปวช.2,ปวช.3 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - นาวากาชาด 60
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 คณะครู-อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกิจกรรม นาวากาชาด ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - บริจาคโลหิต 60
ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้นล่าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมผู้ปกครอง ปวส.2
ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับ ชั้น ปวส.2 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ค่ายคุณธรรมจริยธรรมฯ
ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังฯ ณ วัดแหลมดิน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 นักเรียนนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) โดยให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานของผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการทำดีเพื่อพ่อ
ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น.โดยประมาณขบวนจักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ โดยมีนร.จากชมรม to be ร่วมต้อนรับและให้บริการน้ำดื่ม
ภาพงานสื่อ - วันต่อต้านยาเสพติดโลก 60
ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรม"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) โดยมีนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานและในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการได้อ่านสาร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมส่งมอบบานประตูเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ในจังหวัดพัทลุงที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้ พมจ.พัทลุง จะได้ทำการรับ และส่งมอบไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป
ภาพงานสื่อ - คณะกรรมการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.)
ในวันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.)ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
ภาพงานสื่อ - ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พรุ่งนี้แล้วนะครับ
ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่มหกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 จะเริ่มทำการ วันนี้ Admin ขออนุญาตนำบรรยายกาศการซ้อมใหญ่มาฝากชาวเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ขบวนพาเหรด กีฬาสีวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ปีการศึกษา 2560
ขบวนพาเหรด กีฬาสีวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ปีการศึกษา 2560
ภาพงานสื่อ -
"ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด" ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการ กอศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วและตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมวิชาการลูกเสือ"หลักสูตรวิชาลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด"ของ พ.ส.น.อ.ภาคใต้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเป็นตัวแทนและได้เดินทางไปร่วมงานในกิจกรรมดังกล่าวท้ังนี้เป็นไปตามโครงการความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสำนักงาน ป.ป.ช.ที่มุ่งเน้นใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็นผู้แทน อศจ.ละ 5 คน สังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ จำนวนรวมกว่า 80 คน....#prสอศ.
ภาพงานสื่อ - ดอกดารารัตน์
ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 นายธนิต แท่นปาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ วท.พัทลุงให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ รัชกาลที่ 9 ดำเนินงานโดยชมรมเลขานุการและการจัดการ ณ ห้องประชุมพวงชมพู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - 1 สถานพินิจ 7 สถานศึกษา
ในวันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน(1สถานพินิจ 7 สถานศึกษา) ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการรณรงค์การค้นคว้าจากหนังสือฯ
ในวันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมโครงการรณรงค์การค้นคว้าจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีการศึกษา 2560ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -30 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการบริการพัฒนาร้านค้าปลีกสู่ชุมชนท้องถิ่น
ชมรมการตลาด แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการบริการพัฒนาร้านค้าปลีกสู่ชุมชนและท้องถิ่น ในวันพูธที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การจัดแถลงข่าวและการประชุมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาคภาคใต้
ในวันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าร่วมการจัดแถลงข่าวและการประชุมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15 "ร้อยเกาะเกมส์" ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่ลิงค์ด้านล่างนะครับ
ภาพงานสื่อ - โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในวิจัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีลงนามถวายพระพรฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ บรเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการขยายผลและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินโครงการขยายผลและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดพัทลุงจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 วันนี้ (28 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.45 น. ที่ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นจำนวนมาก.
ภาพงานสื่อ - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พัทลุงจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วันนี้ (28 กรกฎาคม 2560) ที่บริเวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีมาร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,000 คน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ปล่อยแถวลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อไปประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดที่สาธารณะตามจุดสำคัญๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560.
ภาพงานสื่อ - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดกิจกรรม หน้าเสาธง โดยมีนายธนิต แท่นปาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาในโครงการประกวดแต่งกลอนสุภาพ เนื่องในวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ขบวนพาเหรด อศจ.พัทลุง 2560 (แชร์วนไปครับ)
ขบวนพาเหรด อศจ.พัทลุง 2560
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นายเกิมแก้ว จุ้ยชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ ได้ให้ต้อนรับคณะชมรมศิษย์เก่า การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ ในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา วท.พัทลุง ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการค่ายทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในชีวิตจริงของนักเรียนหลักสูตรภาษอังกฤษ (MEP) ระหว่างไทย-มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 ณ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจาก polimas
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อมอบทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัย polimas ประเทศมาเลเซีย ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ
ประมวลภาพพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
ภาพงานสื่อ - พิธีลงนามถวายพระพร
ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ผลิตภัณฑ์ mushroom. for health. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อสุขภาพ mushroom for health ผลิตและจำหน่ายโดยนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วท.พัทลุง ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอาชีวะบริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการอาชีวะบริการประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านโตน หมู่ที่ 6 ตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วท.พัทลุง
น.ส.สินี ทวีสุข ศิษย์เก่าจากแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เมื่อสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดโดยการประกอบธุรกิจเปิดร้านขายขนม "ทาโกะยากิ" ณ ถนนคนเดิน สถานีรถไฟพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการ Day Camp ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการ Day Camp ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณสนามวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีมอบเหรียญและเกียรติบัตรหน้าเสาธง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดกิจกรรมมอบเหรียญและเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพงานสื่อ - งานแถลงข่าวเปิดโลกการศึกษาฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดงานแถลงข่าวเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - Communicative English Camp
กลุ่มงานศูนย์การเรียนรู้ภาษอังกฤษด้วยตนเอง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ Communicative English Camp ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประเมินแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะฯ
ศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดการประเมินแผนธุรกิจ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - หลักสูตร MEP. วท.พัทลุง
ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นำเสนอผลความคืบหน้า หลักสูตร MEP. แก่ตัวแทนจากคณะกรรมการสำนักติดตามฯ สอศ ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมฉุกเฉินชุมชน(อฉช.)
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน(อฉช.)ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ทุนศิษย์เก่าช่างไฟฟ้ากำลัง ปี 2520
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมหน้าเสาธงจากนายสุรินทร์ ช่วยราย ตัวแทนจากศิษย์เก่าช่างไฟฟ้ากำลัง ปี 2520 รุ่น 5 โดยมีนายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ตัวแทนวิทยาลัยฯ กล่าวขอบคูณ
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมแกนนำนร. นศ.กลุ่มประชากรฯ
งานสวัสดิการฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมความรู้แก่กลุ่มแกนนำนักเรียน นักศึกษาเพศชายและเน้นกลุ่มประชากรหลัก (MSM/TG) ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การจัดงานเปิดโลกการศึกษาฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
การประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดงานเปิดโลกการศึกษาฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายสมชาย อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชุม อศจ.พัทลุง​ เตรียมงานเปิดโลกการศึกษา 2560​
ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงจัดการประชุม อศจ.พัทลุง​เพื่อพูดคุย ติดตามผล การเตรียมงานเปิดโลกการศึกษา 2560​ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วท.พัทลุง
ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วท.พัทลุง นางสาวณิชาภา พูลหนู ธุรกิจขายรองเท้า (ร้านเกือก เขาชัยสน) 124 หมู่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 086-2690930 นายปาพจน์ โล้วโสภณกุล ธุรกิจขายอาหารตามสั่ง (ร้านฮั่งเปา) 522-524 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 089-0787153 นางสาวอิสริยา ดิษฐสุวรรณ์ ธุรกิจดอกไม้งานฝีมือ (ร้านอาคมการเกษตร) 114 หมู่ 12 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 084-8986183 นายพงศกร อุคำ ธุรกิจช่างเสริมสวยอิสระ ( BRIDE Studio ) ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 084-8594565 น.ส.สินี ทวีสุข ศิษย์เก่าจากแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เมื่อสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดโดยการประกอบธุรกิจเปิดร้านขายขนม "ทาโกะยากิ" ณ ถนนคนเดิน สถานีรถไฟพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ 2560
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ห้องเรียน สมาร์ทคลาสรูมและสนามเมืองสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13
จังหวัดพัทลุงจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 วันนี้(7 กันยายน 2560) ที่ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ร่วมให้การต้อนรับ
ภาพงานสื่อ - โครงการมุทิตาจิตศิษย์แด่ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการมุทิตาจิตศิษย์แด่ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการออกบริการซ่อมสร้างฯ
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร หน้าเสาธง ให้กับนักเรียน นักศึกษาจากโครงการออกบริการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย พิการแขนขาด และตาบอด มีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ฯ
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมการจัดงาน สายสัมพันธ์​รวมใจไปเทคนิคพัทลุง
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 รอง​สมหมาย ​รอดเนียม รองผู้อำนวยการ​วิทยาลัยฯ​เข้าร่วมประชุมใน​การจัดงาน สายสัมพันธ์​รวมใจไปเทคนิคพัทลุง ​กับชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัย​เทคนิค​พัทลุง ​ณ ห้องประชุม​อินทนิล​
ภาพงานสื่อ - โครงการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมในโครงการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาสู่หน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมอินรา ชั้น 2 โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - การตรวจติดตามการจัดการการศึกษาทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงยินดีต้อนรับคณะทีมงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มาตรวจติดตามการจัดการการศึกษาทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษา ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกงานฯ
ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังเข้ารับการฝึกงาน ในสถานประกอบการ ประจำจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ร ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพฯ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จัดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 -17.00 น . ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู วท.พัทลุง ประจำปี 2560
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดงานเกษียณอายุราชการครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - อีกไม่นานเกินรอ.. แล้วพบกับ อาชีวศึกษา 77 จังหวัด #อาชีวะโชว์พราว
เตรียมตัวพบกับ "โครงการอาชีวะโชว์พราว" โครงการที่จะลงพื้นที่ไปหาน้องๆอาชีวะทั่วประเทศ 77 จังหวัด เพื่อเปิดพื้นที่ให้น้องๆ โชว์ของ โชว์กึ๋น โชว์ความเป็นปัญญาชน ให้ภายนอกได้รับรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น พิเศษ อาชีวะโชว์พราว AWARD การประกวดการสร้างสื่อน้ำดี ด้วยการสร้าง Facebook Fanpage เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาวะ โดยผู้เข้าแข่งขันทีมตัวแทนจากโรงเรียนอาชีวะทั้งประเทศ พร้อมหรือยังที่จะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าอาชีวะมีดีอย่างไร แล้วพบกัน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เร็วๆนี้เตรียมตัวพบกับ "โครงการอาชีวะโชว์พราว" โครงการที่จะลงพื้นที่ไปหาน้องๆอาชีวะทั่วประเทศ 77 จังหวัด เพื่อเปิดพื้นที่ให้น้องๆ โชว์ของ โชว์กึ๋น โชว์ความเป็นปัญญาชน ให้ภายนอกได้รับรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น พิเศษ อาชีวะโชว์พราว AWARD การประกวดการสร้างสื่อน้ำดี ด้วยการสร้าง Facebook Fanpage เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาวะ โดยผู้เข้าแข่งขันทีมตัวแทนจากโรงเรียนอาชีวะทั้งประเทศ พร้อมหรือยังที่จะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าอาชีวะมีดีอย่างไร แล้วพบกัน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เร็วๆนี้
ภาพงานสื่อ - คณะกรรมการประเมินผลฯกิจกรรม
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมวิชาชีพ ระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น . ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - มอบแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพ่อเมืองคนใหม่
นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในนาม อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง มอบแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพ่อเมืองคนใหม่ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ในโอกาสที่ท่านเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและรองผู้ว่าฯ ทั้ง 2 ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพงานสื่อ - ร่วมต้อนรับ ดร.พีระพล พูลทวี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนฯ
นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในนาม อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงร่วมต้อนรับ ดร.พีระพล พูลทวี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมการนำศาสตร์พระราชาฯ
ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติและการปฎิรูปการศึกษาในจังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง องเมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดการประชุมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมทำบุญผู้สูงอายุ วท.พัทลุง
ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครู-อาจารย์และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการเรียนการสอนของแผนกวิชาโรงแรมและท่องเที่ยว (โนราห์วิลล์) ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมการถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประมวลภาพกิจกรรมการถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง (สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง)
ภาพงานสื่อ - การประชุมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานฯ
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานฯ ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2560
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการฝึกอบรมการติดตั้งอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ ดิจิตอล ประจำปี 2560
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จัดโครงการฝึกอบรมการติดตั้งอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ ดิจิตอล ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารปฎิบัติการโรงแรม (โนราห์วิลล์) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - อาชีวะโชว์พราว วท.พัทลุง
ปักหมุดเป็นที่เรียบร้อยกับ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้กล่าวให้โอวาท และเป็นประธานเปิดโครงการ อาชีวะโชว์พราวซึ่งจัดขึ้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการพัฒนาคนเมืองลุง มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามโครงการของจังหวัดพัทลุง
ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการพัฒนาคนเมืองลุง มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามโครงการของจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - (co-funding) ปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ งานวิจัยฯ วท.พัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (co-funding) ปี 2560 ในกิจกรรมอบรม ทดสอบสมรรถภาพ "เครื่องดำนาชัยบุรี รุ่นที่ 2" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เมืองพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ศึกษาดูงาน วท.พัทลุง
ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอินทนิล วท.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพงานสื่อ - โครงการสร้างทักษะชีวิต ต้านภัยเอดส์ ลดการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมกับกลุ่มใจประสานใจ โรงพยาบาลพัทลุง จัดโครงการสร้างทักษะชีวิต ต้านภัยเอดส์ ลดการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีรับมอบทุนการศึกษา จากชมรมศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากชมรมศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยมีพิธีเปิดการอบรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมโนราห์ วิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอาชีวะบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการอาชีวะบริการ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม โดยได้แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัย พื้นที่ ม.11 ตำบลลำปำ จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอาชีวะอาสา ช่วยผู้ประสบภัย
วันนี้พวกเราตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการอาชีวะอาสา ช่วยผู้ประสบภัยไปแจกถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนบ้านพลายทอง ม.9 ตำบลพญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง (ปล.ขอบคุณแผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาเลขานุการ/การจัดการ ที่สนับสนุนถุงยังชีพนะครับ)
ภาพงานสื่อ - ศึกษาดูงาน ณ งานบ่มเพาะฯ
ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ และวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ในโอกาสเดินทางมาส่งข้าราชการครู ย้ายมารับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ วท.พัทลุง ณ ห้องประชุมอินทนิล และศึกษาดูงาน ณ งานบ่มเพาะฯ ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพงานสื่อ - ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนควนขนุน องควนขนุน จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - มอบข้าวกล่องช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในตำบลชัยบุรีฯ
ขอขอบคุณ นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยนายวิรัตน์ ขุนศรี (ตัวแทน) มอบข้าวกล่องช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในตำบลชัยบุรี จำนวน 150 กล่อง โดยผ่านนายสุพัฒน์ มุลเมฆ นายก อบต.ชัยบุรี
ภาพงานสื่อ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ส่งมอบเหล็กให้แผนกวิชาช่างเชื่อม ฯ
ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ส่งมอบเหล็กให้แผนกวิชาช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อจัดทำคลาด จำนวน 150 ชิ้น นำไปใช้ในการขุดลอกผักตบชะวาที่ทะเลน้อย ขอบคุณโกลบอลเฮ้าส์ จ.พัทลุง ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
ภาพงานสื่อ - โครงการอาชีวะอาสา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแจกถุงยังชีพฯ
ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการอาชีวะอาสา ช่วยผู้ประสบภัยไปแจกถุงยังชีพและอาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบ ณ ตำบลโคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง (ปล.ขอบคุณแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และแผนกวิชาอาหารที่สนับสนุนถุงยังชีพและอาหารนะครับ)
ภาพงานสื่อ - โครงการอาชีวะอาสา ช่วยผู้ประสบภัยแจกถุงยังชีพฯ
ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการอาชีวะอาสา ช่วยผู้ประสบภัยไปแจกถุงยังชีพและอาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบ ณ หมู่ที่ 10 ต.ปากปวะ อ.เมือง จ.พัทลุง (ปล.ขอบคุณแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และแผนกวิชาอาหารที่สนับสนุนถุงยังชีพและอาหารนะครับ)
ภาพงานสื่อ - ต้อนรับข้าราชการฯ
ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพฯ ในโอกาสที่เดินทางมาส่งคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์ ในโอกาสย้ายมารับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพงานสื่อ - พิธีเปิดฯ 2560
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา
ภาพงานสื่อ - สนับสนุนเงินเช่วยเหลือน้ำท่วม 60
ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงร่วมต้อนรับคณะทีมงานจากหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดพัทลุง YEC พัทลุง ในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับครัวอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ในการนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ
ภาพงานสื่อ - แจกข้าวกล่องพร้อมมอบถุงยังชีพอีก 50 ชุด
ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดพัทลุง YEC พัทลุง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แจกข้าวกล่องพร้อมมอบถุงยังชีพอีก 50 ชุด ณ ม.9 ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
ภาพงานสื่อ -
ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 แผนกวิชาการตลาดจัดกิจกรรม ลองดีมีรายได้ เห็ดทอดนาโหนด โดยมี นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 137 คน การเปิดตัวกิจกรรม "ลองดี มีรายได้" by เห็นทอดนาโหนด ณ ห้องประชุมแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อฝึกประสบการณ์สร้างงาน สร้างรายได้ และขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ภาพงานสื่อ - โครงการอาชีวะบริการซ่อมโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน
ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดโครงการอาชีวะบริการซ่อมโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน โดยคณะครู นักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดเขาแดง และโรงเรียนบ้านไสนายขัน จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีเปิดงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มีพิธีเปิดในช่วงเวลา 10.30 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - งานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มีพิธีเปิดในช่วงเวลา 10.30 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การประชุมคณะทำงาน V-Net 60
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดการประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระหว่างเวลา 09.30 -11.00 น . ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - พิธีรับมอบ​ทุนการศึกษา​ 2560
ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะตัวแทน อ.บุญเพิ่ม ณ พัทลุง อดีตอ.แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายฯผู้มีจิตศรัทธาในการเดินทางมามอบทุนการศึกษา จำนวน 12,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ต่อไป ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิค
ภาพงานสื่อ - ต้อนรับรองฯ ศิริวัฒน์ รักสกุล
ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ รองฯ ศิริวัฒน์ รักสกุล สู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพงานสื่อ - การนำเสนอผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ
ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงจัดการประกวดการนำเสนอผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการตอบคำถามศาสตร์พระราชา
งานวิทยบริการและห้องสมุด ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการตอบคำถามศาสตร์พระราชา ในระหว่างวันที่ 4- 29 ธันวาคม 2560 ณ งานวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะ ระดับชาติ (ครั้งที่ 16 )
การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะ ระดับชาติ (ครั้งที่ 16 ) V-Go ณ วิทยาลัยอาชีวศีกษาภูเก็ต สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รางวัล คือ 1.นายจักรพรรดิ์ เวชรังษี ปวส.2 สาขาเทคโนโลยีคออมพิวเตอร์ 2.นายธนาธิป นิ่มโอ ปวส.2 สาขาสารสนเทศ 3.นายปรเมศ โอ่ทอง ปวช.3 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ภาพงานสื่อ - การบรรยายพร้อมWork shop เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน
ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 งานแนะแนวฯ จัดโครงการ การบรรยายพร้อม Work shop เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมหน้าเสาธง 60 วท.พัทลุง
กิจกรรมหน้าเสาธง 60 วท.พัทลุง
ภาพงานสื่อ - ขอขอบคุณ
ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงาน โดยนายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่าช่างไฟฟ้ากำลัง มอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาห้องปฎิบัติการ ให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.คุณบุญเรียง อินแป้น เป็นเงินจำนวน 306,428 บาท 2.คุณมาโนตร ชุมชาติและคุณวรากร คงศรีเจริญ เป็นเงินจำนวน 101,830 บาท 3.คณะศิษย์เก่ารุ่นที่ 7-14 เป็นเงินจำนวน 84,450 บาท รวมท้งหมดเป็นเงินจำนวน 492,708 บาท ในโอกาสนี้ ทางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ/ขอบคุณครับ
ภาพงานสื่อ - ชาวจังหวัดพัทลุง ร่วมใจลดอุบัติภัย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ใส่ใจชีวิต
ชาวจังหวัดพัทลุง ร่วมใจลดอุบัติภัย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ใส่ใจชีวิต
ภาพงานสื่อ - โครงการตอบคำถามศาสตร์พระราชา
งานวิทยบริการและห้องสมุด ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการตอบคำถามศาสตร์พระราชา ในระหว่างวันที่ 4- 29 ธันวาคม 2560 ณ งานวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 เปิดประตูสู่จังหวัดพัทลุง ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ภาพงานสื่อ - รถพลังงานแสงอาทิตย์ไทยแลนด์ 4.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยมูลค่า 50,000 บาท ที่บริเวณหน้าศาลากลางพัทลุงหลังใหม่ นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นำรถพลังงานแสงอาทิตย์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นรถขนาด 3 ล้อ มาเผยแพร่แก่หัวหน้าส่วนราชการตามคุณลักษณะ “ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่งใหม่ ระดับภาคใต้ ซึ่งนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ทดลองขับขี่รถพลังงานแสงอาทิตย์คันดังกล่าว รอบๆบริเวณศาลากลางจังหวัดด้วย โดยสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวนี้จะมีความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเมื่อนำพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นโซล่าเซลล์มาเก็บไว้ในหม้อแตอร์รี่สามารถขับขี่ได้ในระยะทาง 45 กิโลเมตร บรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า 200 กิโลกรัม และขับขี่ในระดับความชันห่างจากพื้นดินที่ระดับความสูง 1.8 เมตร โดยใช้ต้นทุนการผลิตเพียง 50,000 บาทเท่านั้น นายประสงค์ อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคพัทลุง กล่าวว่า การผลิตรถคันดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการสร้างยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทน สร้างยานพาหนะที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เชื้อเพลิง สำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้เริ่มศึกษา วิจัย และประดิษฐ์ตั้งแต่ต้นปี 2560 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ จะนำรถคันดังกล่าวส่งเข้าประกวดตามโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าอาเชี่ยนเทรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับยานพาหนะคันนี้เหมาะสมที่จะใช้ในโรงพยาบาล สนามกอล์ฟ สวนสัตว์ โดยก่อนหน้านี้นวัตกรรมชิ้นนี้เคยได้รับรางวัลการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระดับ 5 ดาวมาแล้วด้วย
ภาพงานสื่อ - การมอบทุนมูลนิธิฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้อำนวยการฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ท่านผู้อำนวยการมานิตย์ อักษรกุล และอดีตครูเกษียณ คุณครูและตัวแทนแต่ละแผนกวิชาในการมอบทุนมูลนิธิฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดห้องทำงานให้เด็กนักเรียนได้เข้าชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็ก ๆ ในการประพฤติตนเป็นคนดี ขณะที่ในจวนผู้ว่าฯซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันเด็กปีนี้ เนืองแน่นไปด้วยเด็ก ๆ ที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้น ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เปิดห้องทำงานให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้เข้าชม นั่งโต๊ะทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ รับของขวัญวันเด็ก ซึ่งการเปิดห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดให้เด็กนักเรียนได้เข้าชมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้แนะนำให้นักเรียนได้ทราบถึงภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำแต่ละวัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ถือเป็นผู้นำสูงสุดภายในจังหวัดมีหน้าที่ทำงานต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการขจัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร และเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ซึ่งเด็ก ๆ ที่มาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมนายกเหล่ากาชาด ได้ขึ้นรถเปิดประทุนซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเดินทางไปยังจวน หรือบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดพัทลุงในปีนี้ โดยมีพิธีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ให้ไว้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมกับให้โอวาทแก่ผู้มาร่วมงาน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเด็กไทยมีคุณธรรม และการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ สำหรับกิจกรรม ที่จัดขึ้นภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นอกจากจะมีพิธีเปิดงาน การแสดงบเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งการจัดบูธนิทรรศการและการเล่นเกมส์เพื่อมอบของขวัญของรางวัลแก่เด็ก ๆ แล้ว ยังมีการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีมและขนมต่าง ๆ ฟรีตลอดงาน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ยังเปิดจวน หรือบ้านพัก ให้เด็กได้เข้าชมภายในด้วย ขณะที่ทางเทศบาลเมืองพัทลุงได้นำรถบริการท่องเที่ยว มาให้บริการรับส่งให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้นักรถชมเมือง โดยมีเด็กนักเรียนทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์คอยแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตตัวเมือง เป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ชมรมบิ๊กไบค์จังหวัดพัทลุง ได้นำรถบิ๊กไบค์มาโชว์ในกิจกรรมงานวันเด็ก พร้อมกับบริการให้เยาวชนนั่งบิ๊กไบค์ชมเมือง เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการเคารพกฎจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา พบว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครองนำเด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมที่จวนผู้ว่าอย่างเนืองแน่น.
ภาพงานสื่อ - สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ
ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2561พร้อมด้วย นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยมีนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ณ ชั้น C1 ศูนย์การค้าอาเซียน พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภาพงานสื่อ - กิจกรรมวันครู วท.พัทลุง
กิจกรรมวันครู วท.พัทลุง
ภาพงานสื่อ -
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ประธานการประชุมและมอบนโยบายการรับ นร./นศ. อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในภาคใต้ 14 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 250 คน ณ รร.นิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี
ภาพงานสื่อ - โครงการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 บริษัท เห็ดทอดนาโหนดฟู้ด จำกัด โดย คุณชัยยงค์ คชพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จากการดำเนินโครงการ "ลองดีมีรายได้" จำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดทอดนาโหนด ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - ประชาสัมพันธ์ อบจ.พัทลุง
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ Phatthalung Internationnal Science Fair 2018 ( THAILAND - MALAYSIA - INDONESIA) โดยมี นายวงษ์รัตน์ เพชรตีบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงายการดำเนินโครงการ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ในการนี้ได้เชิญคณะครูและนักเรียน กว่า 1,000 คน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนมัธยมศึกษาจากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เพื่อนำเสนอโครงงานฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ รวมทั้งหมด ๒๐ โรงเรียน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หวังว่านักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และส่งเสริมนักเรียนในจังหวัดพัทลุง สู่ความเป็นเลิศ ทางภาษาอังกฤษ และต่างประเทศ สามารถสื่อสารกับประเทศอาเซียนได้อย่างดี
ภาพงานสื่อ - พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล
ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพงานสื่อ - นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วท.พัทลุง
ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ได้มอบเงินจำนวน ๓๖,๑๖๑ บาท เพื่อร่วมในโครงการ ๑ บาท ๑ ลมหายใจ ถวายองค์ราชันย์ โดยมีนายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ และมีนายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารฯ ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ
ภาพงานสื่อ - ทุนการศึกษา
ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้รับเกียรติจากผู้บริหารของธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง ในกิจกรรมหน้าเสาธง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีนายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง