ประกันคุณภาพ

หน่วยงานภายใน

สถิติการใช้งาน

126344
วันนี้วันนี้539
เมื่อวานเมื่อวาน1173
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้539
เดือนนี้เดือนนี้10001
ทุกวันทุกวัน1263446

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

RSS
ประชุมผู้ปกครอง...
ประชุมผู้ปกครอง...
ภาพกิจกรรมการปร...
พิธีไหว้ครู ประ...
ภาพกิจกรรมงานกา...
ภาพกิจกรรมโครงก...
ภาพกิจกรรมการบร...
ภาพกิจกรรมคณะคร...
กิจกรรมการประเม...
ภาพกิจกรรมโครงก...
กิจกรรมรณรงค์เน...
ทีมส่งเสริมสุขอ...
ภาพกิจกรรมทีมส่...
โครงการพัฒนาคุณ...
ภาพกิจกรรมการปร...
ภาพกิจกรรมอาชีว...
ภาพกิจกรรมพิธีป...
ภาพกิจกรรมพิธีเ...
การประเมินสถานศ...
ภาพกิจกรรมพิธีป...
ภาพกิจกรรมพิธีเ...
ภาพกิจกรรมการจั...
ภาพกิจกรรมการปร...
ภาพการจัดกิจกรร...
ภาพกิจกรรมพิธีป...
ภาพกิจกรรมการปร...
ภาพกิจกรรมโครงก...
ภาพกิจกรรมการปร...
ภาพกิจกรรมการพั...
ภาพกิจกรรมโครงก...
ภาพกิจกรรมการปร...
ภาพกิจกรรมการดำ...
ภาพกิจกรรมการดำ...
ภาพกิจกรรมการปร...
ภาพกิจกรรมเปิดโ...
ตัวแทนนักเรียน ...
ภาพกิจกรรมงานคื...
ภาพกิจกรรมการจั...
ภาพกิจกรรมการใช...
ภาพกิจกรรมโครงก...
แผนกวิชาการบัญช...
ภาพกิจกรรมการมอ...
ภาพกิจกรรมโครงก...
ภาพกิจกรรมการจั...
ภาพกิจกรรมการอย...
ภาพกิจกรรมชมรมผ...
ภาพกิจกรรมการร่...
ประมวลภาพกิจกรร...
ประมวลภาพกิจกรร...
ประมวลภาพกิจกรร...
ภาพกิจกรรมโครงก...
กิจกรรมการประเม...
กิจกรรมเหล่ากา...
ภาพกิจกรรมการดำ...
ภาพกิจกรรมวันพร...
ภาพกิจกรรมการจั...
ภาพกิจกรรมการดำ...
ภาพกิจกรรมพิธีเ...
ภาพกิจกรรมการปร...
ภาพกิจกรรมเฉลิม...
ภาพกิจกรรมผู้บร...
ภาพกิจกรรมเฉลิม...
ภาพกิจกรรมการร่...
ภาพกิจกรรมงานเฉ...
ภาพกิจกรรมการรั...
ภาพกิจกรรมการปฎ...
ภาพกิจกรรมการทำ...
ภาพกิจกรรมคณะกร...
ภาพกิจกรรมพิธีล...
ภาพกิจกรรมคณะคร...
ภาพกิจกรรมสัมมน...
ภาพกิจกรรมมหกรร...
ภาพกิจกรรมการปร...
ภาพกิจกรรมงานปร...
กิจกรรมนำเสนอโค...
ภาพกิจกรรมการเล...
ภาพกิจกรรมโครงก...
ภาพกิจกรรมโครงก...
ภาพกิจกรรมโครงก...
ภาพกิจกรรมงานชุ...
กิจกรรมประชุมเต...
กิจกรรมการรดน้ำ...
กิจกรรมโครงการอ...
ชมรมศิษย์เก่าวิ...
กิจกรรมพิธี"วัน...
โครงการปฐมนิเทศ...
โครงการปฐมนิเทศ...
โครงการปฐมนิเทศ...
งานประชุมผู้ปกค...
สัปดาห์ส่งเสริม...
กิจกรรมปฐมนิเทศ...
ประชุมเตรียมควา...
โครงการฝึกอบรมซ...
ปฎิบัติรณรงค์ป้...
งานกาชาด ประจำ...
พิธีไหว้ครู ปร...
โครงการรับบริจา...
กิจกรรมการแข่งข...
กิจกรรมการแข่งข...
กิจกรรมพิธีปิดก...
กิจกรรมพิธีปิดก...
ภาพกิจกรรมการส่...
คณะกรรมการองค์ช...
พิธีเปิดโครงการ...
โครงการพัฒนาศัก...
โครงงานวิทยาศาส...
โครงการรณรงค์ต่...
งานตามรอยเสด็จพ...
ประกวดแกะสลักผั...
โครงการเสริมสร้...
อาชีวะเกมส์ ระด...
กิจกรรมการแข่งข...
โครงการเทิดพระเ...
โครงการอบรมการส...
พิธีปิดโครงการศ...
กิจกรรม พบผู้ว่...
กิจกรรมการแข่งข...
โครงการสัมมนาวิ...
โครงการเลือกตั้...
ทีมศรีตะลุง วท....
โครงการ การประก...
"วันวานที่พากเพ...
กิจกรรมการประเม...
ผู้บริหารสถานศึ...
กิจกรรมงานมุทิต...
โครงการศึกษาดูง...
โครงการพัฒนาบุค...
โครงการเสริมสร้...
กิจกรรมการดำเนิ...
กิจกรรมการดำเนิ...
กิจกรรมการปฐมนิ...
กิจกรรมการปฐมนิ...
กิจกรรมการประชา...
กิจกรรมต้อนรับค...
กิจกรรมการจัดงา...
ภาพกิจกรรมชมรมผ...
กิจกรรมการดำเนิ...
ประมวลภาพกิจกรร...
กิจกรรมการจัดสม...
กิจกรรมการดำเนิ...
ประมวลภาพกิจกรร...
กิจกรรมการประชุ...
โครงการประกวดมา...
โครงการประกวดมา...
มหาวิทยาลัยเทคโ...
การประกวดสุดยอด...
การจัดการประกวด...
โครงการประกวดร้...
โครงการประกวดดน...
กิจกรรมงานวันสม...
"การประกวดมารยา...
การประเมินผลการ...
กิจกรรมการดำเนิ...
กิจกรรมการจัดกิ...
คณะผู้บริหาร แล...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
กิจกรรม Big Cle...
การประชุมเตรียม...
งานมหกรรมอาชีวศ...
งานมหกรรมอาชีวศ...
งานมหกรรมอาชีวศ...
พิธีปิดงานมหกรร...
กิจกรรมส่งท้ายป...
โครงการอาชีวะอา...
แผนกวิชาอาหารแล...
งานวันครู ครั้ง...
การประชุมคณะกรร...
การประเมินสถานศ...
การประเมินสถานศ...
โครงการรณรงค์ต่...
โครงการบริการปร...
โครงการสัมมนาเช...
แผนกวิชาการเลขา...
การประชุมวิชากา...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
ผู้อำนวยการ วท....
กิจกรรมการขับขี...
กิจกรรมการทำบุญ...
โครงการทุนการศึ...
กิจกรรม วันวิชา...
โครงการศูนย์ซ่อ...
โครงการศูนย์ซ่อ...
โครงการเข้าค่าย...
โครงการอบรมการพ...
งานเลี้ยงฉลองแผ...
นักเรียน นักศึก...
พิธีเปิดโครงการ...
กิจกรรมการประชุ...
โครงการปณิธานคว...
โครงการปัจฉิมนิ...
โครงการส่ง-มอบง...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
ผู้ตรวจราชการกร...
โครงการอบรมเชิง...
การประชุมผู้ปกค...
พิธีรดน้ำขอพรอา...
การประชุมนักเรี...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
อาชีวศึกษาจังหว...
อาจารย์อาวุโสผู...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
กิจกรรมรณรงค์ใน...
โครงการประชุมผู...
กิจกรรมปฐมนิเทศ...
บริษัท มิตซูบิช...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
ประชุมคณะกรรมกา...
สำนักงานจัดหางา...
พิธีไหว้ครู วท....
โครงการพัฒนาครู...
พิธีเปิดธนาคารโ...
แผนกวิชาช่างกลโ...
โครงการอบรมและศ...
โครงการสัมมนาเช...
การประกวดโครงงา...
วิษณุเกมส์ 255...
Fix it Center ...
บริษัทโทเทิ่ล แ...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
พิธีมอบทุนการศึ...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
พิธีมอบทุนการศึ...
การแข่งขันกีฬาอ...
รับเกียรติบัตรก...
พิธีถวายพระพรชั...
พิธีถวายเครื่อง...
การประเมินประกั...
ขบวนพาเพรด อาชี...
ชมรม RVP-RSC วท...
โครงการปลูกป่าค...
พิธีถวายเครื่อง...
bike for mom ปั...
การประชุมบุคลาก...
โครงการอบรมผู้จ...
โครงการปรับเปลี...
โครงการสร้างเคร...
โครงการอบรมคุณธ...
โครงการประชุมอบ...
กิจกรรมมอบสื่อก...
โครงการศึกษาดูง...
โครงการศึกษาดูง...
งานมุทิตานุสรณ์...
งานเกษียณอายุรา...
ปฐมนิเทศนักเรีย...
โครงการเสริมสร้...
ประมวลภาพกิจกรร...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
คณะผู้บริหาร ข้...
การประชุมวิชากา...
การประชุมคณะกรร...
อาชีวะบริการ ซ่...
การประเมินหน่วย...
บริจาคโลหิต ประ...
การประชุมคณะกรร...
กิจกรรม กระโดดห...
โครงการชุมชนปลอ...
โรคอ้วน
การประกวดสุดยอด...
การประกวดมารยาท...
โครงการสร้างทัก...
การประกวดสุดยอด...
โครงการพัฒนาประ...
การแข่งขันทักษะ...
โครงการสร้างทัก...
การแข่งขันทักษะ...
การแนะแนวการศึก...
วันสมเด็จพระมหา...
พิธีถวายราชสดุด...
พิธีลงนามถวายพร...
การมอบโล่ประกาศ...
กิจกรรม Bike fo...
องค์การมาตรฐานด...
พิธีสมโภชองค์ผ้...
ทอดผ้าป่าสามัคค...
คณะกรรมการสภาสถ...
ประมวลภาพกิจกรร...
ประชุมเตรียมควา...
Phatthalung Tec...
โครงการอาชีวะอา...
ประชุมบุคลากร
Thank Party con...
เหล่ากาชาดจังหว...
แผนกวิชาช่างกลโ...
แผนกวิชาช่างยนต...
การประเมินสถานศ...
งานแนะแนว วิทยา...
การประชุมคณะกรร...
โครงการความร่วม...
การป้อนข้อมูล V...
การประชุมเตรียม...
กิจกรรมรณรงค์ต่...
ประเมินความพร้อ...
ตรวจเช็ครถจักรย...
โครงการปรับเปลี...
คณะผู้บริหาร วท...
ขอแสดงความยินดี...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
โครงการสัมมนานั...
กิจกรรมการอยู่ค...
โครงการปัจฉิมนิ...
โครงการส่ง-มอบง...
โครงการสัมมนาเช...
ยินดีต้อนรับชาว...
Fixit center 59
พิธีถวายราชสักก...
ประชุมคณะครู อา...
การรายงานตัวและ...
งานแสดงมุทิตาจิ...
โครงการอาชีวะอา...
การต้อนรับคณะที...
การต้อนรับคณะที...
กว่าจะถึงวันนี้
โครงการ พัฒนาภา...
ต้อนรับคณะทีมงา...
โครงการประชุมผู...
โครงการ TO BE N...
โครงการปฐมนิเทศ...
โครงการลงนามควา...
การประชุมครูที่...
กิจกรรมการจัดงา...
กิจกรรมของชมรม ...
พิธีส่งมอบงานสถ...
ชมรม TO BE NUMB...
การประชุมคณะกรร...
มอบแจกันดอกไม้ ...
มอบทุนการศึกษา ...
โครงการอบรมเทคโ...
ดร.อกนิษฐ์ คลัง...
พิธีไหว้ครู วท....
การประชุมผู้ปกค...
โครงการพัฒนาองค...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
กีฬาธนาคารโรงเร...
การแข่งขันกีฬาธ...
กิจกรรมรับบริจา...
โครงการพัฒนาองค...
ประมวลภาพกิจกรร...
ประมวลภาพกิจกรร...
กิจกรรรมขบวนพาเ...
โครงการเทิดพระเ...
โครงการยกระดับก...
โครงการเทิดพระเ...
โครงการศึกษาดูง...
"แถลงข่าวเปิดโล...
วิทยาลัย โพลีเท...
เหล่ากาชาดฯ พร้...
โครงการส่งเสริม...
กิจกรรมวันแนะแน...
การประชุมคณะกรร...
เปิดโลกการศึกษา...
โครงการส่งเสริม...
กิจกรรมมุฑิตาจิ...
โครงการอบรมการเ...
โครงการอบรมคุณธ...
เมื่อถึงวันเวลา...
กีฬาสีภายใน 255...
โครงการปัจฉิมนิ...
งานเกษียณ 2559
พิธีทำบุญตักบาต...
กิจกรรมรวมพลังม...
โครงการปฐมนิเทศ...
ท่านผอ.ประสงค์ ...
มอบโบว์สีดำให้แ...
ศูนย์ซ่อมสร้างเ...
พิธีบำเพ็ญกุศล ...
23 ตุลาคม 2559
โครงการสร้างควา...
กิจกรรมตรวจสุขภ...
ตบมือวนไปครับ@แ...
ประชุมเตรียมควา...
ซ้อมกิจกรรม ๙๙๙...
ผอ.นิทัศน์ วีระ...
กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙...
กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙...
กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙...
อศจ.พัทลุง จัดป...
พิธีสมโภชกฐิน ว...
ทอดกฐินสามัคคี
วท.กาจนบุรีมาเย...
วางพานดอกไม้เนื...
ยินดีต้อนรับคณะ...
การประเมินองค์ก...
โครงการสร้างทัก...
พิธีบำเพ็ญกุศลส...
งานรวมพลังเพื่อ...
อาชีวศึกษาจังหว...
กิจกรรมทำความดี...
รวมพลังแห่งความ...
โครงการรับบริจา...
วันสมเด็จพระมหา...
ประชุมการเตรียม...
ทักษะการขายสินค...
การตรวจเอกสารปร...
การประกวดมารยาท...
การประกวดมารยาท...
ตอบปัญหาวิชาการ...
การประเมินองค์ก...
การประกวดสุดยอด...
ความเสียหายจากส...
ชาววิทยาลัยเทคน...
ประมวลภาพงานมหก...
"ชาวพัทลุง รำลึ...
"ชาวพัทลุง รำลึ...
โครงการขับขี่ปล...
วันป้องกันอุบัต...
โครงการอบรมความ...
กิจกรรมอาชีวะอา...
หจก.พัทลุงไทยยน...
กิจกรรมอาชีวะอา...
"ศูนย์อาชีวะอาส...
สถานการณ์อุทกภั...
ประชุมทางไกล VD...
การประชุมบุคลาก...
ประชุมหารือแนวท...
ท่านรองเลขาฯ วณ...
มอบกระเช้าของขว...
16 มกราคม 2560
อาชีวะบริการ ช่...
ดร.ชัยพฤกษ์ ปลั...
โครงการตรวจสุขภ...
ดร.ชัยพฤกษ์ ปลั...
ช่วยเหลือผู้ประ...
บรรยายพิเศษเกี่...
อาชีวะบริการ
Fixit ณ.ชุมชนบ้...
นักกีฬาหมากล้อม...
การจับจีบผ้าเพื...
ประชุมเพื่อหาแน...
ประชุมคณะทำงาน ...
“ตามรอยพิธีกรรม...
การแข่งขันทักษะ...
ทุนมูลนิธิฤทธิ์...
แผนกวิชาเลขานุก...
แผนกแฟชั่นและสิ...
แนะแนวศึกษาต่อ ...
โครงการปรับเปลี...
โครงการ Marketi...
ต้อนรับท่านนิวั...
ติวภาษาอังกฤษ เ...
โครงการส่งเสริม...
พิธีมอบเกียรติบ...
การประชุมทางไกล...
การสอบ V-NET ปี...
โครงการฝึกอบรมห...
ประชุมปรึกษาหาร...
ประชุม​ปรึกษาหา...
นักเรียนโควต้าเ...
โครงการปัจฉิมนิ...
อบรมหลักสูตรวิช...
อบรมหลักสูตรวิช...
รายงานตัว นักเร...
หลักสูตรเทคโนโล...
ผอ.วิทยาลัยฯเข้...
พิธีรับประกาศนี...
พิธีมอบเกียรติบ...
รับสมัครนักเรีย...
โครงการสร้างควา...
มอบนโยบายเพิ่มส...
การสัมมนาและบรร...
การทดสอบความรู้...
ประชุมหัวหน้าส่...
ประชุมคณะกรรมกา...
ต้อนรับท่าน ดร....
84 ปี เทคนิคพัท...
โครงการอาชีวะอา...
พิธีบรรพชาและอุ...
การรายงานตัว ป...
การรายงานตัว ป...
การปฐมนิเทศ60
ต้อนรับครูประจำ...
ต้อนรับครููย้าย...
โครงการการอบรม"...
นักศึกษาสาขาธุร...
ต้อนรับรองสุทธิ...
โครงการสอนปรับพ...
การประชุมคณะผู้...
TO BE NUMBER ON...
โครงการปฐมนิเทศ...
โครงการสอนปรับพ...
politeknik ungk...
โครงการสัมมนาเช...
พิธีมอบทุนการศึ...
ต้อนรับศึกษาธิก...
โครงการอบรมการเ...
โครงการให้ความร...
อาชีวะสร้างชาติ
ไหว้ครู 2560
การประชุมผู้ปกค...
นาวากาชาด 60
บริจาคโลหิต 60
การประชุมผู้ปกค...
ค่ายคุณธรรมจริย...
โครงการทำดีเพื่...
โครงการทำดีเพื่...
วันต่อต้านยาเสพ...
พิธีมอบทุนการศึ...
การให้ความช่วยเ...
คณะกรรมการประเม...
ประมวลภาพกิจกรร...
พรุ่งนี้แล้วนะค...
ขบวนพาเหรด กีฬา...
"ลูกเสือวิสามัญ...
ดอกดารารัตน์
1 สถานพินิจ 7 ส...
โครงการรณรงค์กา...
โครงการบริการพั...
การจัดแถลงข่าวแ...
โครงการพัฒนาศัก...
พิธีลงนามถวายพร...
โครงการขยายผลแล...
พิธีลงนามถวายพร...
โครงการเฉลิมพระ...
มอบเกียรติบัตรใ...
ขบวนพาเหรด อศจ....
กิจกรรมมอบทุนกา...
ค่ายพัฒนาทักษะก...
กิจกรรมมอบทุนกา...
พิธีถวายเครื่อง...
พิธีลงนามถวายพร...
พิธีจุดเทียนชัย...
ผลิตภัณฑ์ mushr...
โครงการอาชีวะบร...
ผลสัมฤทธิ์ของกา...
ประเมินศูนย์บ่ม...
โครงการ Day Cam...
โครงการพัฒนาศัก...
พิธีมอบเหรียญแล...
งานแถลงข่าวเปิด...
Communicative E...
การประเมินแผนธุ...
หลักสูตร MEP. ว...
โครงการเผยแพร่ค...
โครงการอบรมฉุกเ...
ทุนศิษย์เก่าช่า...
โครงการอบรมแกนน...
การจัดงานเปิดโล...
ประชุม อศจ.พัทล...
ข่าวประชาสัมพัน...
โครงการอบรมเชิง...
งานเปิดโลกการศึ...
โครงการมุทิตาจิ...
โครงการออกบริกา...
โครงการเสริมศัก...
การประชุมการจัด...
โครงการขับเคลื่...
การตรวจติดตามกา...
โครงการปัจฉิมนิ...
โครงการสร้างประ...
เกษียณอายุราชกา...
อีกไม่นานเกินรอ...
คณะกรรมการประเม...
มอบแจกันดอกไม้ ...
ร่วมต้อนรับ ดร....
การประชุมการนำศ...
โครงการปฐมนิเทศ...
โครงการประชุมผู...
พิธีบำเพ็ญกุศลเ...
การประชุมครูแนะ...
กิจกรรมทำบุญผู้...
พิธีวางพวงมาลาถ...
กิจกรรมการถวายด...
การประชุมการประ...
การประชุมองค์กา...
โครงการฝึกอบรมก...
อาชีวะโชว์พราว ...
การประเมินองค์ก...
โครงการพัฒนาคนเ...
(co-funding) ปี...
ศึกษาดูงาน วท.พ...
โครงการสร้างทัก...
พิธีรับมอบทุนกา...
โครงการประชุมสั...
โครงการอาชีวะบร...
โครงการอาชีวะอา...
ศึกษาดูงาน ณ งา...
ข่าวประชาสัมพัน...
มอบข้าวกล่องช่ว...
รองผู้ว่าราชการ...
โครงการอาชีวะอา...
โครงการอาชีวะอา...
ต้อนรับข้าราชกา...
พิธีเปิดฯ 2560
สนับสนุนเงินเช่...
แจกข้าวกล่องพร้...
"ลองดี มีรายได้...
โครงการอาชีวะบร...
พิธีเปิดงานประก...
งานประกวดสุดยอด...
การประชุมคณะทำง...
พิธีรับมอบ​ทุนก...
ต้อนรับรองฯ ศิร...
การนำเสนอผลงานส...
โครงการตอบคำถาม...
การแข่งขันกีฬาห...
การบรรยายพร้อมW...
กิจกรรมหน้าเสาธ...
ขอขอบคุณ
ชาวจังหวัดพัทลุ...
โครงการตอบคำถาม...
โครงการอาชีวะอา...
รถพลังงานแสงอาท...
การมอบทุนมูลนิธ...
กิจกรรมวันเด็กแ...
สุดยอดนวัตกรรมอ...
กิจกรรมวันครู ว...
"ภาคใต้ : นโยบา...
โครงการ "ลองดีม...
ประชาสัมพันธ์ อ...
พิธีมอบเกียรติบ...
นักศึกษาแผนกวิช...
ทุนการศึกษา
สำนักตรวจเงินแผ...
โครงการตรวจสุขภ...
ศิษย์เก่าวิทยาล...
โครงการสร้างเสร...
โครงการ แม็คโคร...
โครงการ ทำความด...
กิจกรรมส่งเสริม...
การสอบสัมภาษณ์น...
กิจกรรมต้อนรับค...
โครงการสัมมนานั...
พิธีวางพานพุ่มด...
งานแถลงข่าวการเ...
โครงการพัฒนาครู...
โครงการปัจฉิมนิ...
พิธีมอบประกาศนี...
โครงการพัฒนาครู...
Fix It Center ศ...
"วันที่ระลึกพระ...
ผู้มีสิทธิ์สอบ ...
ศึกษาดูงาน วก.ไ...
ผู้มีสิทธิ์สอบ ...
ผู้มีสิทธิ์สอบ ...
วันข้าราชการพลเ...
การประชุมบุคลาก...
รายงานตัว ระดับ...
วันจักรี ปี 256...
งานแสดงมุทิตาจิ...
โครงการอาชีวะอา...
โครงการอาชีวะอา...
ค่ายภาคฤดูร้อน ...
จังหวัดพัทลุงจั...
การประชุมคณะกรร...
การปฐมนิเทศและป...
การประชุม “รูปแ...
โครงการปฐมนิเทศ...
แชมป์หมอดู แห่ง...
ต้อนรับครูวานิต...
การประชุมปรึกษา...
ศูนย์บ่มเพาะฯ ป...
กิจกรรมหน้าเสาธ...
ผู้อำนวยการพบปะ...
การประชุมการจัด...
(หน่วยพาเหรด) 2...
Fix It Center ศ...
โครงการพัฒนารูป...
30 พค 61 ประเมิ...
การประเมินแผนธุ...
โครงการจัดทำแผน...
ศึกษาดูงาน ณ สถ...
พิธีไหว้ครูช่าง...
โครงการส่งเสริม...
โครงการแข่งขันก...
โครงการ ส่งเสริ...
งานเปิดโลกการศึ...
รองผู้อำนวยการท...
สื่อการเรียนการ...
วิทยาลัยเทคนิคพ...
พิธีวางพานพุ่มด...
fix it 018
fix it 018
Detail Download
fix it 019
fix it 019
Detail Download
fix it 020
fix it 020
Detail Download
fix it 021
fix it 021
Detail Download
fix it 022
fix it 022
Detail Download
fix it 023
fix it 023
Detail Download
fix it 024
fix it 024
Detail Download
_csc4826
_csc4826
Detail Download
_csc4827
_csc4827
Detail Download
_csc4829
_csc4829
Detail Download
_csc4830
_csc4830
Detail Download
_csc4831
_csc4831
Detail Download
_csc4832
_csc4832
Detail Download
_dsc8808
_dsc8808
Detail Download
_dsc8810
_dsc8810
Detail Download
_dsc8813
_dsc8813
Detail Download
_dsc8814
_dsc8814
Detail Download
_dsc8816
_dsc8816
Detail Download
_dsc8817
_dsc8817
Detail Download
_dsc8819
_dsc8819
Detail Download
_dsc8822
_dsc8822
Detail Download
_dsc8823
_dsc8823
Detail Download
_dsc8824
_dsc8824
Detail Download
_dsc8825
_dsc8825
Detail Download
_dsc8826
_dsc8826
Detail Download
_dsc8827
_dsc8827
Detail Download
_dsc8828
_dsc8828
Detail Download
_dsc8830
_dsc8830
Detail Download
_dsc8831
_dsc8831
Detail Download
_dsc8835
_dsc8835
Detail Download
_dsc8837
_dsc8837
Detail Download
_dsc8838
_dsc8838
Detail Download
_dsc8839
_dsc8839
Detail Download
_dsc8840
_dsc8840
Detail Download
_dsc8841
_dsc8841
Detail Download
_dsc8842
_dsc8842
Detail Download
_dsc8843
_dsc8843
Detail Download
_dsc8844
_dsc8844
Detail Download
_dsc8845
_dsc8845
Detail Download
_dsc8847
_dsc8847
Detail Download
_dsc8848
_dsc8848
Detail Download
dsc_0398
dsc_0398
Detail Download
dsc_0403
dsc_0403
Detail Download
dsc_0406
dsc_0406
Detail Download
dsc_0407
dsc_0407
Detail Download
dsc_0417
dsc_0417
Detail Download
dsc_0429
dsc_0429
Detail Download
_dsc8802
_dsc8802
Detail Download
_dsc8806
_dsc8806
Detail Download
_dsc8807
_dsc8807
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery


วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  (Phatthalung Technical College)
ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 3066   / โทรสาร   0 7461 3052
Website : http://www.ptl.ac.th      facebook
Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ผู้ดูแลเว็บ)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 
Powered by Joomla!®. Designed by: free joomla templates celebrity search Valid XHTML and CSS.